Metal

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Po informacje dotyczące materiału do wytwarzania zajrzyj na stronę Wytwarzanie.
Metal
Metal image
Typ znajdźki: Konstrukcje i amunicja

Metal jest zasobem przeznaczonym wyłącznie dla Inżyniera i używanym do wznoszenia, ulepszania i naprawiania konstrukcji. Inżynier odradza się z maksymalną ilością 200 metalu. Metal może zostać uzyskany na różne sposoby:

Paczki amunicji:

 • Mała paczka amunicji: Uzupełnia 41 metalu. (odnawia się co 10 sekund)
 • Średnia paczka amunicji: Uzupełnia 100 metalu. (odnawia się co 10 sekund)
 • Duża paczka amunicji: Uzupełnia 200 metalu. (odnawia się co 10 sekund)

Szczątki:

 • Części zniszczonego Sapera: 3 metalu za każdą część, 3 części na każdego Sapera, pochodzi tylko z Saperów usuniętych z Zasobnika; łącznie 9 metalu.
 • Części zniszczonego Zasobnika: 10 metalu za każdą część, 5 części na każdy Zasobnik, łącznie 50 metalu.
 • Części zniszczonego Teleportera: 15 metalu za każdą część, 4 części na każdy Teleporter, łącznie 60 metalu.
 • Części zniszczonego Działka strażniczego: 15 metalu za każdą część, 4 części na każde Działko, łącznie 60 metalu.
 • Części zniszczonego Mini-działka bojowego: 7 metalu za każdą część, 4 części na każde Mini-działko, łącznie 28 metalu.

Upuszczone przedmioty:

 • Upuszczona broń Inżyniera: Ilość metalu posiadanego przez Inżyniera w chwili śmierci - 1 do 200 metali. Jeśli Inżynier nie miał metalu - 100 metalu.
 • Upuszczona broń innych klas: 100 metalu.

Inne źródła:

 • Zasobniki:
  • Poziom 1 - 40 metalu co 5 sekund
  • Poziom 2 - 50 metalu co 5 sekund
  • poziom 3 - 60 metalu co 5 sekund
 • Wózki: 40 metalu co 5 sekund (Uwaga: W przeciwieństwie do normalnych zasobników zasobnik na wózku wydaje się miec nieskończoną ilość metalu)
 • Szafki z zapasami: Odnawia do maksymalnego 200 metalu.

Zobacz też