Konstrukcje

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
...zaprojektowane przeze mnie, zbudowane przeze mnie, a twoja największa nadzieja... nie skierowane na ciebie.
Inżynier

Konstrukcje są maszynami które mogą być skonstruowane przez Inżyniera za pomocą jego Narzędzia budowy. Pięcioma dostępnymi konstrukcjami są:

Konstrukcje

Inżynier potrzebuje metalu aby stworzyć, ulepszać i naprawiać konstrukcje.

Budynki, podobnie jak gracze, mają zdrowie i są niszczone gdy ich zdrowie zostanie zmniejszone do zera (zobacz Zniszczenie poniżej). Konstrukcja może zostać umyślnie zniszczona używając Narzędzia destrukcji. Trafienia krytyczne nie zadają dodatkowych obrażeń konstrukcjom. Bronie zadają takie same obrażenia bez względu na odległość (nie licząc obrażeń od eksplozji). Konstrukcje mają różne efekty wizualne zależnie od uszkodzenia: lekko uszkodzona konstrukcja będzie emitować dym i iskry, a ciężej uszkodzone konstrukcje będą palić się. Szpieg może wyłączyć i niszczyć powoli działko strażnicze używając Elektro Saperów. Narzędzie destrukcji nie może zostać użyte do zniszczenia konstrukcji na której podłożono Elektro Saper.

Konstrukcje wznoszą się automatycznie po rozstawianiu, ale mogą zostać zbudowane dwukrotnie szybciej jeżeli są ciągle uderzane przez Klucz Inżyniera. Efekt się nakłada jeżeli podczas konstrukcji uderza więcej niż jeden Inżynier. Niszczenie nieużywanych budowli może być użyteczne aby odzyskać część metalu, poprzez zbieranie resztek metalu po ich destrukcji.

Towarzysze mogą swobodnie przechodzić przez konstrukcje, jednak dla Inżyniera który je skonstruował są solidne. Pozwala to mu stawać na własnych konstrukcjach. Konstrukcje zachowują się również solidnie dla przeciwników, wliczając Szpiegów. W wodzie konstrukcje funkcjonują normalnie.

Specyfikacje

Rodzaj kontrukcji Koszt metalu Punkty zdrowia Metalu
po zniszczeniu
Budowa Ulepszenie Poziom 1. Poziom 2. Poziom 3.
Działko strażnicze Domyślne 130 200 150 (441) 180 (212) (529) 216 (270) (635) 15 x 4 (60)
Minidziałko 100 Nie dotyczy 100 (294) Nie dotyczy 0 x 4 (0)
Zasobnik 100 200 150 180 216 10 x 5 (50)
Teleporty 50 200 150 180 216 6.25 x 4 (25) Wejście
6.25 x 4 (25) Wyjście


Rodzaj konstrukcji Czas budowy (sekundy)
Początkowa konstrukcja Początkowa konstrukcja + przyspieszenie budowy za pomocą
WrenchGunslingerSouthern Hospitality
Początkowa konstrukcja + przyspieszenie budowy za pomocą
Jag
Początkowa konstrukcja + przyspieszenie budowy za pomocą
Eureka Effect
Ponownie rozłożona Ponownie rozłożona + przyspieszenie budowy za pomocą
WrenchGunslingerSouthern Hospitality
Ponownie rozłożona + przyspieszenie budowy za pomocą
Jag
Ponownie rozłożona + przyspieszenie budowy za pomocą
Eureka Effect
Ulepszenie
Działko strażnicze Domyślne 10.5 4.2 3.75 6.0 3.5 2.333 2.1875 2.8 1.6
Minidziałko 4.2 2.625 2.442 3.231 2.333 1.75 1.667 2.0 Nie dotyczy
Zasobnik 21.0 8.4 7.5 12.0 5.25 3.818 3.621 4.421 1.6
Teleporty 21.0 8.4 7.5 12.0 5.25 3.818 3.621 4.421 1.6

Szybkość budowy = Domyślna szybkość budowy / (1 + suma wszystkich bonusów)

 • Domyślna szybkość budowy (Działka strażnicze): 10.5
 • Domyślna szybkość budowy (Zasobniki i Teleporty): Szybkość działka strażniczego x 2 = 21.0
 • Przyspieszenie ponownego rozłożenia (Działka strażnicze): 2.0
 • Przyspieszenie ponownego rozłożenia (Zasobniki i Teleporty): 3.0
 • Przyspieszenie Minidziałka: 1.5
 • Przyspieszenie domyślnym Kluczem: 1.5
 • Przyspieszenie Kłem: 1.5 + 0.3 = 1.8
 • Przyspieszenie Efektem eureki: 1.5 / 2 = 0.75
 • The first and second hits on a stock sentry gun will save 1.5 seconds, while all others will save 1 second. On dispensers, the first hit will save 2 seconds and all others will save 1 second.

Czas zakłada, że przyspieszenie wznoszenia konstrukcji jest stałe. Ponieważ budowniczy nie może zamachnąć się swoim kluczem, dopóki opóźnienie zmiany broni nie zaniknie, w praktyce wartości te będą nieco mniejsze. Każdy dodatkowy Inżynier dodaje swoje własne przyspieszenie do tej formuły.


HUD

HUD z konstrukcjami zlokalizowany w lewym górnym rogu ekranu.
Osobny artykuł: HUD

HUD Konstrukcji przedstawia informacje o konstrukcjach Inżyniera i każdym Elektro Saperem podłożonym przez wrogich Szpiegów. Każdy status budowli jest oznaczony przez odpowiednią ikonę.

Ikona Opis
Building icon Kills.png Liczba przedstawiająca ilość zabić razem z asystami podanymi w nawiasie (tylko Działko Strażnicze).
Building icon Ammo.png Wskaźnik reprezentujący procent pozostałej amunicji (Działko Strażnicze) lub rezerw metalu (Zasobnik).
Building icon Metal.png Wskaźnik reprezentujący procent ulepszenia konstrukcji (tylko poziom 1 lub 2).
Building icon Rockets.png Wskaźnik reprezentujący procent pozostałych rakiet (tylko poziom 3 Działka).
Building icon Teleports.png Liczba przedstawiająca ilość użyć Teleportu. Przemienia się w pasek ładowania po teleportacji.

Przenoszenie

Building ready haul.png
Inżynier niosący konstrukcję.

Budynki mogą być przenoszone przez swoich właścicieli. Może on to zrobić kiedy jest blisko swojej konstrukcji i patrzy na nią. Następnie musi wcisnąć drugi tryb strzału (domyślnie PPM). Ta czynność jest wykonywana natychmiastowo a Inżynier będzie widoczny dla innych graczy ze skrzynką z narzędziami na swoim ramieniu, podczas gdy w widoku z pierwszej osoby będzie ją trzymać przed sobą, tak jak przy pierwszym rozstawianiu. Można spakować uszkodzone konstrukcje, jednak niemożliwe jest podniesienie ich kiedy są pod wpływem efektu Elektro Sapera. Jeżeli da się konstrukcję podnieść, zostanie wyświetlony szary pasek obok nazwy konstrukcji (przykład po prawej). Poza ikonką która przedstawia budowle i dłoń, pasek wyświetla również który przycisk jest odpowiedzialny za podnoszenie budowli.

Możliwe jest przenoszenie tylko jednej konstrukcji naraz. Podczas tej czynności prędkość Inżyniera spada do 75% (225v, prędkość minimalnie wolniejsza od Grubego) bez względu na typ i/lub poziom konstrukcji. Dodatkowo Inżynier nie będzie mógł wyjąć żadnej broni do czasu rozstawienia. Jednak może on ciągle korzystać ze cudzych i swoich Teleportów (o ile nie przenosi on wejścia lub wyjścia własnego Teleportu).

Kiedy Inżynier zostanie zabity podczas przenoszenia, konstrukcja zostaje zniszczona. Specjalna ikona zabicia przedstawiająca skrzynkę z narzędziami zostanie pokazana obok Inżyniera.

Przestawienie konstrukcji jest podobne do pierwszego rozstawienia, jednak trwa dwa razy szybciej niż przy pierwszym rozstawianiu, dodatkowo Inżynier ciągle może przyspieszyć ten proces. Budowle wyższych poziomów będą musiały przejść przez wszystkie animacje ulepszania zanim staną się użyteczne. W tym czasie nie mogą być ponownie podniesione. Uszkodzone budowle nadal posiadają stan zdrowia sprzed spakowania, dodatkowo nie mogą zostać naprawione dopóki nie staną się operatywne.

Inżynier wypowiada trzy zdania specyficzne odpowiedzi podczas podnoszenia, przenoszenia i ponownego rozstawiania.

Przenoszenie pozwala na rozstawienie konstrukcji w innym miejscu bez zmuszania do ponownej budowy. Dzięki czemu zaoszczędza się czas i metal, dodatkowo konstrukcje zachowują swoje statystyki i zabicia.

Zniszczenie

Konstrukcje mogą zostać zniszczone przez własnego właściciela za pomocą Narzędzia zniszczenia lub przez przeciwnika używającego jakiejkolwiek broni, wliczając w to Elektro Sapery. Zniszczenie dodaje jeden punkt od zniszczeń do tabeli wyników dla osoby, która dokonała destrukcji. Nie można otrzymać asyst za zniszczenia, chyba że podczas zniszczenia na konstrukcji znajdował się Elektro Saper Szpiega; w tym przypadku Szpieg zostanie nagrodzony punktem asysty.

Punkty od zniszczeń nie są przyznawane Inżynierom którzy celowo zniszczą własną budowlę. Zniszczenia nie są również naliczane podczas rozgrzewki. Jednak na grę wciąż wpływają efekty związane z destrukcją, takie jak przyznanie mściwych trafień krytycznych do Samosądu.

Kiedy konstrukcja zostaje zniszczona, Inżynier mówi za pomocą jednej z trzech odpowiedzi, alarmując pobliskich towarzyszy.

Demonstracja

Powiązane osiągnięcia

Achieved.png Ogólne

Operator działka strażniczego
Operator działka strażniczego
Zabij 10 nieprzyjaciół z jednego działka strażniczego.


Riftwalker
Riftwalker
Zabij przeciwnika w ciągu 5 sekund po wyjściu z teleportu Inżyniera.


Leaderboard class scout.png Skaut

Wielkie zamknięcie
Wielkie zamknięcie
Zniszcz 3 wejścia do teleportów.


Budowlanka
Budowlanka
Zniszcz 3 konstrukcje wroga, które są nadal w budowie.
Rewolwerowiec
Rewolwerowiec
Zniszcz aktywne działko strażnicze, używając tylko pistoletu.

Leaderboard class soldier.png Żołnierz

Wieczny Inżynier
Wieczny Inżynier
Zabij Inżyniera, gdy naprawia on swoje ostrzeliwane działko strażnicze.


Działa rozwalonych
Działa rozwalonych
Zniszcz 5 działek strażniczych Inżyniera, stojąc poza ich zasięgiem.


Leaderboard class pyro.png Pyro

Niszczyciel
Niszczyciel
Zniszcz 50 konstrukcji wzniesionych przez Inżynierów.


Zapora ogniowa
Zapora ogniowa
Podpal 5 wrogich Szpiegów, którzy umieścili sapera na przyjaznej konstrukcji.


Leaderboard class demoman.png Demoman

Ślepy Ogień
Ślepy Ogień
Zniszcz konstrukcję wrogiego Inżyniera, która jest poza zasięgiem twojego wzroku bezpośrednim trafieniem z granatnika.


Szybka Sprawiedliwość
Szybka Sprawiedliwość
Zabij 20 Szpiegów w ciągu 5 sekund od podłożenia przez nich sapera na przyjaznej konstrukcji.


Bombowiec Z Loch Ness
Bombowiec Z Loch Ness
Zabij przeciwnika bombą samoprzylepną w ciągu 5 sekund od jego teleportacji.
Nie Płacz, Kiedy Odjadę
Nie Płacz, Kiedy Odjadę
Zniszcz 50 konstrukcji.


Demolant
Demolant
Zniszcz 5 konstrukcji Inżynierów przeciwnika podczas jednego ładunku ÜberCharge otrzymanego od Medyka.


Szkockie Bum
Szkockie Bum
Jedną detonacją bomb samoprzylepnych wysadź Inżyniera wraz z jego działkiem strażniczym i zasobnikiem.

Leaderboard class heavy.png Gruby

Pracownik fabryki
Pracownik fabryki
Zabij 20 przeciwników w czasie, gdy doładowujesz się przy zasobniku.


Plan pięciosekundowy
Plan pięciosekundowy
Zabij przeciwnika w ciągu 5 sekund po wyjściu z teleportu.


Leaderboard class engineer.png Inżynier

(Przed)ostatni kowboj
(Przed)ostatni kowboj
Spraw, aby twój zasobnik leczył Grubego, który zabije 5 wrogów.


Ugaszony dżentelmen
Ugaszony dżentelmen
Ugaś za pomocą zasobników 20 płonących graczy.


Rekonstruktor
Rekonstruktor
Napraw 50 000 punktów uszkodzeń konstrukcjom zbudowanym przez twoich towarzyszy.


Nieuprzejmy Inżynier
Nieuprzejmy Inżynier
Prześlij przeciwnikowi migawkę, na której jesteś ty oraz działko, które go właśnie zabiło.


Rusz się!
Rusz się!
Dobiegnij do swojej konstrukcji oddalonej o kilka metrów i zniszcz saper umieszczony na niej.


Zastępca
Zastępca
Zdobądź 10 asyst, gdzie w zabiciu przeciwnika brało udział działko strażnicze innego sojuszniczego Inżyniera.


Samosąd
Samosąd
Spraw, aby twoje działko strażnicze zabiło wroga, który zabił cię w przeciągu ostatnich 10 sekund.


Strażnik Teksasu
Strażnik Teksasu
Przenieś swoje konstrukcje łącznie na odległość jednego kilometra.


Najlepsza mała rzeźnia w Teksasie
Najlepsza mała rzeźnia w Teksasie
Zabij 5000 wrogów, korzystając z działek strażniczych.


Jeśli je zbudujesz, oni zginą
Jeśli je zbudujesz, oni zginą
Przemieść działko strażnicze poziomu 3 w miejsce, gdzie zdobędzie zabójstwo krótko po swoim rozstawieniu.


Ochrona patentowa
Ochrona patentowa
Zniszcz wrogie działko strażnicze swoim działkiem strażniczym pod kontrolą Poskramiacza.


Za garść saperów
Za garść saperów
Zniszcz 25 saperów znajdujących się na przyjacielskich konstrukcjach.


W pocie czoła
W pocie czoła
Napraw i/lub naładuj 50 razy działko strażnicze innego Inżyniera, kiedy ten kontroluje je Poskramiaczem.


Cichy wspólnik
Cichy wspólnik
Ulepsz 50 przyjacielskich konstrukcji.
Łamiąc Moranta
Łamiąc Moranta
Zabij 10 Snajperów, używając działka strażniczego pod kontrolą Poskramiacza.


Wytrzymała konstrukcja
Wytrzymała konstrukcja
Spraw, żeby jedna konstrukcja przyjęła na siebie 2000 punktów uszkodzeń i nie uległa zniszczeniu.


Jak zabito szkodniki
Jak zabito szkodniki
Zniszcz 50 wrogich bomb samoprzylepnych leżących w pobliżu przyjacielskich konstrukcji.


Narkotykowy kowboj
Narkotykowy kowboj
Spraw, aby twoje zasobniki wydały w sumie 100 000 punktów zdrowia.


Blokada budowlana
Blokada budowlana
Spraw, aby działko strażnicze będące pod ochroną tarczy Poskramiacza pochłonęło 500 punktów obrażeń bez bycia zniszczonym.


Uprzejmy Inżynier
Uprzejmy Inżynier
Pomóż innemu Inżynierowi z drużyny wznieść jego konstrukcję.


Jak na strzelnicy
Jak na strzelnicy
Używając Poskramiacza, zabij 10 wrogów będących poza normalnym zasięgiem działka strażniczego.


Death Metal
Death Metal
Podnieś 10 000 metalu ze zniszczonych konstrukcji.


Wyszukiwarka
Wyszukiwarka
Zabij 3 niewidzialnych Szpiegów swoim działkiem pod kontrolą Poskramiacza.


Inżynieria medyczna
Inżynieria medyczna
Napraw ostrzeliwane działko strażnicze będąc leczonym przez Medyka.


Ziemia niczyja
Ziemia niczyja
Użyj działka strażniczego, aby zabić 25 przeciwników, którzy przejmują punkt kontolny.


Teletransporter
Teletransporter
Teleportuj 100 towarzyszy na pole bitwy.


Doktor na wakacjach
Doktor na wakacjach
Spraw, aby twój zasobnik leczył 3 towarzyszy jednocześnie.

Leaderboard class medic.png Medyk

Przełom w medycynie
Przełom w medycynie
Pomóż w zniszczeniu 5 konstrukcji za pomocą jednego ładunku ÜberCharge użytego na Demomanie.


Pomocna dłoń
Pomocna dłoń
Ulecz Inżyniera, podczas gdy naprawia on działko strażnicze i jest ostrzeliwany.


Leaderboard class sniper.png Snajper

Działa na złom
Działa na złom
Zniszcz 3 działka strażnicze zbudowane przez Inżyniera.


Leaderboard class spy.png Szpieg

Zagrożenie Budowlane
Zagrożenie Budowlane
Zniszcz 1000 konstrukcji Inżyniera, korzystając z saperów.


Ze Sztyletem Na Fachowca
Ze Sztyletem Na Fachowca
W ciągu 5 sekund zasapuj konstrukcję przeciwnika oraz dźgnij w plecy Inżyniera, który ją zbudował.


Zgodna Współpraca
Zgodna Współpraca
Wyłącz czasowo działko strażnicze przeciwnika w ciągu 3 sekund od momentu, gdy członek Twojej drużyny unieruchomi inne działo.
Z Cyklu Dzieła Niedokończone
Z Cyklu Dzieła Niedokończone
Zabij Inżyniera, który pracuje przy działku strażniczym.


Człowiek I Jego Złom
Człowiek I Jego Złom
Dźgnij w plecy Inżyniera i zasapuj jego 3 konstrukcje w ciągu 10 sekund.

Historia aktualizacji

Aktualizacja z 20 września 2007

 • Naprawiono błąd związany z nierysowaniem się ognia z lufy Działka.

Aktualizacja z 9 października 2007

 • Granaty Demomana odbijają się od gracza i konstrukcji Inżyniera po pierwszym odbiciu, jednak wciąż nie wybuchają po zderzeniu.

Aktualizacja z 25 października 2007

 • Konstrukcje Inżyniera teraz eksplodują kiedy Inżynier zginie podczas nagłej śmierci.
 • Naprawiono problem z naliczaniem punktów gdy zniszczenie konstrukcji dodawało punkt, jednak nie przypisywało go do żadnej kategorii ale ciągle go liczyło w końcowym wyniku.
 • Naprawiono niektóre krawędzie gracza lub konstrukcji przez które granaty mogły przelecieć.
 • Komendy "build x" Inżyniera teraz normalnie się zachowują gdy są przypisane konkretnym przyciskom.

Aktualizacja z 7 listopada 2007

 • Naprawiono błąd w punktacji zniszczeń budowli Inżyniera.
 • Inżynierowie nie otrzymują punktów za użycie własnego Teleportu.
 • Naprawiono błąd pozwalający graczowi na teleportację z wrogą teczką.

Aktualizacja z 21 listopada 2007

 • Naprawiono szkielet budowli połączonych w cache z uśpionych bytów.

Aktualizacja z 20 grudnia 2007

 • Zasapowane budowle teraz otrzymują minimalnie mniej obrażeń od Szpiegów, którzy je zastopowali.

Aktualizacja z 14 lutego 2008

 • Dodano wpisy w logu serwera dla konstrukcji zniszczonych przez ich właścicieli.
 • Naprawiono ucinanie cienia Działka Strażniczego.

Aktualizacja z 28 lutego 2008

 • Zmieniono konstrukcje Inżyniera by zamiast znikać- wybuchały w przypadku gdy gracz się rozłączył.
 • Naprawiono błąd pozwalający na detonacje budynków przez Inżyniera, kiedy wspomniane budynki były pod wpływem saperów.
 • Naprawiono potencjalny crash klienta graczy którzy są leczeni przez Medyka lub Zasobnik.

Aktualizacja z 13 sierpnia 2009

 • Naprawiono Działka strażnicze strzelające do całkowicie niewidocznych Szpiegów, jeśli byli najbliższym celem

Aktualizacja z 31 sierpnia 2009

 • Naprawiono błąd pozwalający na podpalanie budowli będących wodzie podczas stania poza wodą.

Aktualizacja z 28 kwietnia 2010

 • Zabicie się przy pomocy własnego Działka Strażniczego nie dodaje już punktu do ilości zabić Działka Strażniczego.

Aktualizacja z 30 kwietnia 2010

 • Naprawiono możliwość budowania przez Inżyniera więcej niż 1 budynku danego typu.

Aktualizacja z 8 lipca 2010

 • Inżynierzy mogą teraz podnosić i przenosić swoje budynki.
 • Naprawiono crash serwera związany z przenoszeniem budynków.
 • Od teraz uderzanie z klucza w Działko Strażnicze ulepsza, naprawia oraz przywraca amunicję podczas jednego uderzenia. Priorytetem pozostaje jednak naprawa i ulepszanie działka, jeśli nie posiadamy wystarczającej ilości metalu.

Aktualizacja z 9 lipca 2010

 • Naprawiono exploit pozwalający budować Inżynierom mini-działka drugiego i trzeciego poziomu.
 • Naprawiono błąd pozwalający Inżynierowi podnosić zasapowane działka.
 • Naprawiono błąd pozwalający strzelać sterowanemu Poskramiaczem działku na trzecim poziomie rakietami pomimo braku amunicji.
 • Naprawiono błąd powodujący ustawienie graczy w dziwnej pozie, gdy zmienili klasę postaci w trakcie przenoszenia budowli.
 • Inżynier nie może już pakować budowli, gdy jest ogłuszony i gdy jest w drużynie przegranych podczas rundy bonusowej.
 • Naprawiono problem, gdzie efekt sterowanego działka przez Poskramiacz nie był dołączony do działka.
 • Naprawiono crash serwera związany z kodem śmierci gracza spowodowanym przez przenoszenie budowli.

Aktualizacja z 13 lipca 2010

 • Zaktualizowano mapę CP_Coldfront
  • Naprawiono parę exploitów budowli Inżyniera.
 • Naprawiono crash serwera związany z noszeniem budowli podczas startu rundy.
 • Naprawiono podnoszenie budowli przez graczy, zanim rozpoczęła się runda.
 • Naprawiono exploit, gdy Inżynier mógł budować mini-działka na poziomie 3.

Aktualizacja z 19 lipca 2010

 • Naprawiono niemożność przenoszenia budynków w trybie Arena.
 • Naprawiono błąd, który pozwalał zabijać członków zespołu przez działko przy pomocy Poskramiacza.
 • Naprawiono błąd, który przydzielał teleportom ponadprzeciętną ilość życia.

Aktualizacja z 18 października 2010

 • Naprawiono exploit działka strażniczego, który pozwalał Inżynierowi budować wiele działek
 • Naprawiono możliwość budowania przez Inżyniera mini-działek 3 poziomu przy użyciu Poskramiacza

Aktualizacja z 19 października 2010

 • Naprawiono następny exploit działka strażniczego, który pozwalał Inżynierowi budować wiele działek
 • Naprawiono możliwość budowania mini-działek 3 poziomu przez Inżyniera używając Poskramiacza, tym razem naprawdę

Aktualizacja z 2 grudnia 2010

 • Naprawiono Inżyniera mogącego niszczyć zasapowane budowle przez wydanie komendy bezpośrednio w konsoli.

Błędy

 • Przestawione Działko Strażnicze poziomu 2 i 3 będzie próbować namierzać wrogów natychmiastowo pomiędzy osiągnięciami poziomu i dopiero potem zacznie animacje ulepszania.
 • Inżynier, który będzie drwić naprzeciwko swojej konstrukcji i natychmiast go podniesie, będzie chodził z niewidzialną skrzynką z narzędziami. Będzie również w stanie atakować z broni do walki wręcz.

Ciekawostki

Galeria

Zobacz też