Döljning

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search


En Spion som döljs.
Peek-a-boo!
Spionen på ordentlig barnomvårdnad

Dold, eller döljning, är en inhemsk förmåga av Spionen som påverkas Osynlighetsklockan, Dolken och Manteln, Dödsringaren och Entusiastens Tidur. Döljning tillåter Spionen att bli osynlig för en kort tid, beroende på vilken klocka han bär på, och möjliggör för honom att avancera genom fientliga linjer eller fly undan omärkbar under en attack. Under tiden som Spionen är dold kommer han inte att kunna attackera.

Generella attributer

Medan döljning hindrar attacker kan spelaren fortfarande använda Förklädnadskitet. Att förklä sig medan man är dold kommer att ta bort rökpartiklarna vilket tillåter att Spionen kan förklä sig obemärkt. Spionen är helt osynlig för alla fiender men lagkamrater kommer att kunna se en semi-transparent lagfärgad siluett. Detta möjliggör för spelare att se om ett område övervakas av en allierad Spion och strukturera framtida moment runt honom.

En dold BLU Spion krockar in i en RED Krypskytt.

Ett av de sätten att upptäcka en Spion är att krocka in i dem eller att orsaka skada. Att skada en dold Spion kommer att resultera i att döljningsfunktionen slutar fungera korrekt och skapar en temporär, lagfärgad, siluett som kan ses av alla spelare oavsett lag. Spionen kommer att synas 0.5 sekunder längre än normalt om han bär på Spionen från Sahara setet. Därför kan en Spion inte anfalla genom en fiendes offensiv med Döljningen. Däremot så tillämpas detta inte på alla klockor eftersom att Dödsringaren inte får en siluett om man skulle krocka in i något under dess skadereducerande effekt.

Skulle en Spion träffas av ett vapen som ger en visuell effekt, så som Jarate, Mjölk, Blödning och Eld, kommer Döljningen bli värdelös; effekterna kommer att göra Spionen halt synlig för alla. Likaså kommer vatten att droppa av Spionen då han går upp ur vatten då han är dold. Att falla från en viss höjd kommer att producera en blodpartikeleffekt och ett hörbart knäck-ljud. Spioner borde undvika dessa vapen och de som bär på dem om de önskar att fortsatt vara inkognito på fälten.

Då man gör sig synlig (’’’de-Cloaking’’’), kommer Spionen göra ett unikt ljud och för en kort stund visa sig i en lagfärgad siluett, oavsett förklädnad, innan han blir helt synlig. På grund av detta ska man tänka på att göra sig synlig utom synhåll och tillräckligt långt bort för att fiender inte ska höra en.

Varje klocka kommer att visa sin Döljningsmätare på vapenmodellen, sett av spelaren och en mätare kommer även att vara synlig på HUD.

Spionen kan inte dölja sig inom 0.5 sekunder efter ett försök till rygghugg, däremot kan Spionen direkt använda Döljning efter att ha använt Electro Sappern eller avfyrat Revolvern, Ambassadören, Främlingen eller Big Kill.

Strategi

Osynlighetsklockan är Spionens standardklocka.
Se även: Spy strategy

Typen utav strategi för döljning varierar beroende på vilken klocka Spionen använder i strid. Dessutom kan fiendelaget ändra sitt beteende för att skydda sig själva från vissa typer utav klockor. En Spion borde därför kunna vara effektiv med alla klocktyper för att kunna anpassa sig till allt motstånd.

Osynlighetsklockan

Huvudartikel: Invisibility Watch

Med Osynlighetsklockan, Spionens standardklocka och dess befordringsvariant Entusiastens Tidur, kan man dölja sig i max 9 sekunder, under vilka man kan röra sig genom fiendens linjer, förbi Vaktgevärvägar eller iväg från attackerare och fortsätta vara helt osynlig. Döljning kommer att återställas i normal takt då man plockar upp ammunition i form av lådor eller från tappade vapen. Därför är kart-layout och olika ammunitionsplatser mycket viktiga för spelare som önskar att vara osynliga i en längre tid. Utmatare från båda lagen kan också fylla Döljningsmätaren, även om Spionen är dold. Var då varsam att rätt förklädnad krävs för att bli helad av en fientlig Utmatare och att Spionen kan bli upptäckt om en Tekniker som samlar metall eller om en annan klass som helar sig själv, krockar in i honom.

När man gör sig synlig kommer andra som är i närheten spelare omedelbart kunna höra ett 'whooshande' ljud. Erfarna Spioner borde därför göra sig synliga på en isolerad plats, föredraget med en passande förklädnad, för att undvika att fiender börjar söka igenom området då de hör ljudet.

Medan han är dold rör sig Spionen i hans normala hastighet, oavsett vilken klass han är förklädd till.

Det direkta motståndet för Döljning är Pyron. Om man fattar eld medan man är dold, kommer Spionen bli synlig och brinna med en lagfärgad aura. Spioner ska undvika Pyros då de är dolda; om man krockar in i en Pyro kan denne börja Spionchecka området, i vilket fall det kommer bli svårt att fly därifrån oskadad.

Dödsringaren

Dödsringaren tillåter en Spion att fejka sin egen död.
Huvudartikel: Dead Ringer

Dödsringaren är unik inom döljning. Klockan skapar inte en döljning när den bundna tangenten används utan kommer hållas upp från spelarens perspektiv, i en redo position. Därefter, nästa gång då Spionen tar skada från fiender eller miljöskada, kommer han lämna ett lik, fejka sin död och omedelbart bli dold i max 6.5 sekunder. Dessutom kommer hans död även att visas på 'dödslistan'. Under denna tiden reduceras all skada som spelaren tar med 90% (undviker potentiell död från annars dödliga attacker, så som rygghugg eller huvudskott) och kommer inte att synas om denne blir skadad eller krockar in i fiender.

Liket som lämnas beror på vilken förklädnad spelaren hade vid det tillfället. Genom att lämna en fredlig förklädnad som lik kan Spioner ta sig in på fientligt territorium utan att väcka misstanke. Notera att det lämnade liket ibland är lite buggad och risken finns att den kan upptäckas av erfarna spelare som varnar sitt lag för att en Dödsringar-Spion är i närheten. Dessutom, att aktivera Dödsringaren efter att ha blivit attackerad en gång kommer nästa alltid att väcka misstanke hos fienden. Spelare borde därför vänta ett par sekunder, om denna är under fortsatt beskjutning, för att skapa en mer övertygande fejkad död. Detta skall inte tillämpas för kompetenta Krypskyttar, Klisterbombfällor eller former utav kritiska attacker.

Spioner som använder Dödsringaren kan samla ammunition för och använda Utmatare för att återställa döljningnen, dock med en liten reducering jämfört med Osynlighetsklockan. Däremot om man har vart dold i mer än 6.5 sekunder kommer Spionen att synas då han tar skada eller krockar in i en fiende, likt de andra klockorna. Att spring igenom kartan med Dödsringaren är därför lika riskabelt som när man använder standardklockan. En Utmatare i Nivå 3 Dispenser an däremot helt återställa Dödsringaren inom sekunder, vilket tillåter Spionen att återanvända döljningsfunktionen då han håller sig nära räckhåll till en fientlig Teknikers näste.

Klockans huvudsakliga nackdelen är att den ger ifrån sig ett märkbart ljud då man gör sig synlig (Detta kan däremot 'skippas' med Spionen från Sahara setet). Spelare borde därför utnyttja skydd eller avlägsna platser för att göra sig synlig. Om Dödsringaren skulle höras kan fiender börja leta i området efter Spionen och eftersom att döljningen tar lång tid att återställa utan ammunition är det en prioritet att göra sig synlig långt ifrån fiender om spelaren vill överleva.

Spioner kan fortfarande antändas av en Pyro även om Dödsringaren är aktiverad. Skadereduceringen tillåter däremot spelaren att söka efter vatten och släcka sig själva då de annars skulle ha dött. Många Pyros kommer att fortsätta jaga Spionen när han väl blivit antänd, vilket gör det svårare att fly. Skulle Pyron patrullera platsen utanför vattnet kan spelare överväga att gömma sig i vattnet så lång tid som döljningen tillåter, tills Pyron har lämnat platsen. Att skjuta Pyron från vattnet är också ett alternativ eftersom att hans Eldkastare är ineffektiv under vatten. Annars kan det vara effektivt att leda Pyron till ett fredligt Vaktgevär eller en erfaren lagkamrat.

Längden av döljningen kan vara värdefull för lagkamrater som ett sätt att försvara dem från inkommande projektiler eller för att blockera fiender. Med en 90% skadereducering kan spelaren hindra ett ÜberLaddat par från att avancera, eller att ta skada åt en värdefull lagkamrat.

Bortsett från att ge en normal döljning, kan Dödsringaren användas som ett paranoid-verktyg. Att göra en uppenbar fejkad död kan leda till att fiender spenderar mer tid på att Spion-checka, eller till och med få Sjukvårdare att aktivera deras ÜberLaddning för tidigt, för rädslan att bli rygghuggen. Detta kan möjliggöra för lagkamrater att avancera mot ett mål under Spionens kommando eller att vänta tills fiendens ÜberLaddning gått ur innan de aktiverar sin egen.


Dolken och Manteln

Dolken och Mantelns batteri kan laddas genom att stå still eller göra sig synlig.
Huvudartikel: Cloak and Dagger

Dolken och Manteln fungerar som en ersättning till standardklockan. Döljningen varar i 6.6 sekunder om Spionen rör på sig och kan inte återställas med ammunitionslådor. Istället återställs döljningen genom att Spionen står alldeles stilla eller att han gör sig synlig.

På grund av laddningens natur, kommer en Spion utrustad med Dolken och Manteln utföra espionafe stillastående. Objekt på kartan, så som lådor och hörn blir därför strategiska platser där man kan huka sig och meddela om fientliga rörelser till laget genom chatten eller miktofonen. Dessutom är dessa platser bra för att invänta långsamma klasser för att sedan rygghugga dem eller för att sappa byggnader. När en Spion väl utför dessa snabba lönnmord kan han sedan återvända till platsen för att invänta nästa ovetande offer. Detta kan effektivt hindra högtrafikerande områden, då fienden kommer vara försiktig med att använda vägen. Alternativt kan de sända ut en Pyro för att finna Spionen; Skulle detta hända bör spelaren söka efter att annat ställe att gömma sig på. När Döljningsmätaren nått noll kommer Spionen att få en tydlig kontur, likt den man får då man krockar in i en fiende. Genom att stanna kommer man åter igen bli osynlig, men fientliga spelare som ser detta kommer att attackera. En hukande, gående Spions döljning kommer att vara längre men eftersom att klockans varaktighet beror på rörelsehastighet kommer denna metoden av frammarsch inte vara till fördel över långa avstånd, eftersom att även Spionen kommer röra sig långsammare.

Relaterade Framteg

Huvudartikel: Achievements

Leaderboard class pyro.png Pyro

Spontan Antändning
Spontan Antändning
Tänd eld på 10 dolda Spioner.


Leaderboard class demoman.png Demoman

Älskade Huvudlösa Spion
Älskade Huvudlösa Spion
Halshugg en dold Spion.


Leaderboard class heavy.png Heavy

Materialism
Materialism
Döda eller hjälp till att döda 10 dolda Spioner.


Leaderboard class engineer.png Engineer

Sökmotor
Sökmotor
Döda 3 dolda Spioner med ett vaktgevär som styrs av din Grälmakare.


Leaderboard class sniper.png Sniper

Skurk På Burk
Skurk På Burk
Använd Jarate till att avslöja en dold Spion.


Ett Skott I Luften
Ett Skott I Luften
Döda en helt osynlig Spion med en enda träff.


Leaderboard class spy.png Spy

Livsgnista
Livsgnista
Överlev i 30 sekunder efter att någon tänt eld på dig medan du varit dold.


Spioner Är Vi Allihopa
Spioner Är Vi Allihopa
Stöt ihop med en dold fiendespion medan du är dold.


Uppdateringshistorik

Oktober 9, 2007 Patch

 • Spioner kan inte längre ladda om sin Revolver då de är dolda.

Oktober 25, 2007 Patch

 • Fixade ryckningar i botten utav Döljningsmätaren då en spelare automatiskt blir synlig.

December 20, 2007 Patch

 • Fixade att klockan inte visade korrekt döljningsmängd i åskådarvyn för förstapersonsläge på Spioner.

December 21, 2007 Patch

 • Fixade att Dolda/Förklädda/förklädande Spioner rapporterade sina Framsteg till alla andra.

December 31, 2007 Patch

 • Tog bort ett renderingsalternativ som tillät spelare att göra dolda Spioner helt svarta.

April 29, 2008 Patch (Gold Rush Uppdateringen)

 • Teleportöreffekten syns inte längre på dolda eller förklädda Spioner.

December 11, 2008 Patch

 • Spioner kommer nu kunna ladda upp sin Döljning genom att plocka upp ammunition från marken eller genom förrådsskåp.

December 15, 2008 Patch

 • Fixade att partikeleffekten för överhelning visades upp felaktigt på förklädda eller dolda Spioner.

Januari 28, 2009 Patch

 • Fixade att dolda Spioner hade en partikeleffekt då de stod bredvid en Utmatare som helade dem.

Februari 2, 2009 Patch

 • Dolda Spioner kan inte längre plocka upp Intelligensen.

Juni 8, 2009 Patch

 • Fixade att Spioner kunde dölja sig automatiskt, efter att de gjort sig synliga, vid vapenbyte

Augusti 13, 2009 Patch

 • Dolda Spioner som står i en rygghuggsposition höjer inte längre sin kniv.

Maj 7, 2010 Patch

 • Fixade att spelare kunde se dolda Spioner då de egentligen skulle vara helt osynliga.

Maj 19, 2010 Patch

 • Fixade ett problem där en Spion kunde håna och dölja sig på samma gång.

Kuriosa

 • Döljning utveckades av australienare någon gång innan 1850.[1] (Engelska)

Se även