Template:PatchDiff/February 2, 2016 Patch/tf/resource/tf polish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
39613961"[english]Attrib_BackstabShield" "Blocks a single backstab attempt"
39623962"Attrib_MoveSpeed_Penalty" "-%s1% prędkości ruchu dla noszącego"
39633963"[english]Attrib_MoveSpeed_Penalty" "%s1% slower move speed on wearer"
3964N/A"Attrib_Jarate_Description" "Oblani otrzymują obrażenia minikrytyczne\nMoże być użyte do gaszenia płomieni.\nUgaszenie sojusznika skraca czas odnawiania o 20%"
N/A3964"Attrib_Jarate_Description" "Oblani otrzymują obrażenia minikrytyczne\nMoże być użyte do gaszenia płomieni."
39653965"[english]Attrib_Jarate_Description" "Coated enemies take mini-crits\nCan be used to extinguish fires."
39663966"Attrib_HealthRegen" "+%s1 pkt regenerowanego co sekundę zdrowia dla noszącego"
39673967"[english]Attrib_HealthRegen" "+%s1 health regenerated per second on wearer"
54895489"[english]TF_TheShortstop_Desc" "Holds a 4-shot clip and reloads its entire clip at once.\n\nMann Co.'s latest in high attitude\nbreak-action personal defense."
54905490"TF_TheHolyMackerel_Desc" "Otrzymanie ciosu rybą musi być upokarzające."
54915491"[english]TF_TheHolyMackerel_Desc" "Getting hit by a fish has got to be humiliating."
5492N/A"TF_MadMilk_Desc" "60% obrażeń zadanych przeciwnikowi\noblanemu mlekiem wraca do\natakujących w postaci zdrowia.\nMoże być użyte do gaszenia płomieni.\nUgaszenie sojusznika skraca czas odnawiania o 20%"
N/A5492"TF_MadMilk_Desc" "60% obrażeń zadanych przeciwnikowi\noblanemu mlekiem wraca do\natakujących w postaci zdrowia.\nMoże być użyte do gaszenia płomieni."
54935493"[english]TF_MadMilk_Desc" "Players heal 60% of the damage done\nto an enemy covered with milk.\nCan be used to extinguish fires."
54945494"TF_Weapon_RocketLauncher_Jump_Desc" "Specjalna wyrzutnia rakiet niezadająca obrażeń, służąca do nauki rakietowych skoków.\nTa broń zadaje ZERO obrażeń."
54955495"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_Jump_Desc" "A special rocket launcher for learning\nrocket jump tricks and patterns.\nThis weapon deals ZERO damage."
74407440"[english]Attrib_Sanguisuge" "On Backstab: Absorbs the health from your victim."
74417441"Attrib_Honorbound" "Broń honorowa: zadaje ci 50 obrażeń podczas chowania,\ndopóki kogoś nie zabijesz"
74427442"[english]Attrib_Honorbound" "Honorbound: Once drawn sheathing deals 50 damage to yourself unless it kills."
7443N/A"Attrib_MarkForDeath" "Przy trafieniu: naznacza śmiercią jeden cel, który\nbędzie otrzymywał obrażenia minikrytyczne"
N/A7443"Attrib_MarkForDeath" "Przy trafieniu: jeden cel otrzymuje piętno śmierci, przez co będzie otrzymywał obrażenia minikrytyczne"
74447444"[english]Attrib_MarkForDeath" "On Hit: One target at a time is marked for death, causing all damage taken to be mini-crits"
74457445"Attrib_RestoreHealthOnKill" "Zyskujesz %s1% bazowego zdrowia przy zabiciu"
74467446"[english]Attrib_RestoreHealthOnKill" "Gain %s1% of base health on kill"
98229822"[english]Attrib_CritWhileAirborne" "Deals crits while the wielder is rocket jumping"
98239823"Attrib_MultSniperChargePenalty" "-%s1% tempa ładowania siły strzału"
98249824"[english]Attrib_MultSniperChargePenalty" "Base charge rate decreased by %s1%"
9825N/A"Attrib_MedicKilledMarkedForDeath" "Kiedy leczący cię Medyk umiera, jego\nzabójca zostaje naznaczony śmiercią"
N/A9825"Attrib_MedicKilledMarkedForDeath" "Kiedy leczący cię Medyk umiera, jego\nzabójca otrzyma piętno śmierci"
98269826"[english]Attrib_MedicKilledMarkedForDeath" "When the medic healing you is killed\nthe killer becomes marked for death"
98279827"Attrib_RageOnHitPenalty" "Przy trafieniu: -%s1% poziomu furii"
98289828"[english]Attrib_RageOnHitPenalty" "%s1% rage lost on hit"
1227912279"[english]Tip_7_29" "As a Pyro, the Reserve Shooter will mini-crit enemies that are airborne. Use your compression blast (%attack2%) to push an enemy into the air, and then switch to the Reserve Shooter in order to inflict additional damage!"
1228012280"Tip_7_30" "Flary z Detonatora mogą zostać zdetonowane w dowolnej chwili (%attack2%). Użyj ich, aby zadać obrażenia przeciwnikom ukrytym za osłoną lub podpalić jednocześnie kilku z nich!"
1228112281"[english]Tip_7_30" "As a Pyro, the Detonator's flares can be detonated at any time using %attack2%. Use the blast radius to hit enemies behind cover, or to set multiple enemies on fire!"
12282N/A"Tip_7_31" "Zadawanie obrażeń Flogistynatorem zwiększa ładunek „Mmmph”. Kiedy zostanie on całkowicie zapełniony, aktywuj go drugorzędnym atakiem (%attack2%), dzięki czemu całkowicie zregenerujesz swoje zdrowie oraz będziesz zadawać obrażenia krytyczne przez krótki czas!"
12283N/A"[english]Tip_7_31" "As a Pyro, inflicting damage with the Phlogistinator fills the 'Mmmph' meter. Once it is full, activate it using you secondary attack (%attack2%) in order to completely refill your health and inflict crits for a short time!"
N/A12282"Tip_7_31" "Zadawanie obrażeń Flogistynatorem zwiększa ładunek „Mmmph”. Kiedy zostanie on całkowicie zapełniony, aktywuj go drugorzędnym atakiem (%attack2%), dzięki czemu będziesz zadawać obrażenia krytyczne przez krótki czas!"
N/A12283"[english]Tip_7_31" "As a Pyro, inflicting damage with the Phlogistinator fills the 'Mmmph' meter. Once it is full, activate it using you secondary attack (%attack2%) in order to inflict crits for a short time!"
1228412284"Tip_7_32" "Drugorzędny atak Człekoroztapiacza (%attack2%) pozwala zgasić ogień na płonących towarzyszach. Za każdego uratowanego członka drużyny otrzymasz atak krytyczny, który możesz wykorzystać w najbardziej odpowiednim momencie."
1228512285"[english]Tip_7_32" "As a Pyro, you can use the Manmelter's secondary fire (%attack2%) to extinguish teammates that are on fire. For each teammate extinguished you store a critical hit, so save the crits until the opportune moment!"
1228612286"Tip_8_30" "Jeśli brakuje ci refleksu, aby zasapować Działko Strażnicze zaraz po zabiciu Inżyniera ciosem w plecy, możesz skorzystać z niewidzialności lub schować się za wrogim Zasobnikiem."
1314613146"[english]Attrib_Projectile_Spread_Angle_Negative" "+%s1 degrees random projectile deviation"
1314713147"Attrib_AutoFiresFullClip" "Przytrzymaj przycisk strzału, aby załadować do trzech rakiet naraz\nPuść przycisk, aby je wystrzelić"
1314813148"[english]Attrib_AutoFiresFullClip" "Hold Fire to load up to three rockets\nRelease Fire to unleash the barrage"
13149N/A"Attrib_SelfMarkForDeath" "Naznaczenie siebie śmiercią, gdy przedmiot jest aktywny i chwilę po zmianie broni"
N/A13149"Attrib_SelfMarkForDeath" "Rzucenie na siebie piętna śmierci, gdy przedmiot jest aktywny i chwilę po zmianie broni"
1315013150"[english]Attrib_SelfMarkForDeath" "You are marked for death while active, and for short period after switching weapons"
1315113151"Attrib_FlaregunPelletsWithKnockback" "Flara odrzuca cel przy trafieniu\ni wybucha, jeśli trafi w ziemię.\nZwiększony odrzut podpalonych graczy"
1315213152"[english]Attrib_FlaregunPelletsWithKnockback" "Flare knocks back target on hit\nand explodes when it hits the ground.\nIncreased knock back on burning players"
1446914469"[english]TF_MvM_LearnMore" "MVM Guide Book"
1447014470"TF_MvM_TourOfDuty" "Służba wojskowa"
1447114471"[english]TF_MvM_TourOfDuty" "Tour of Duty"
14472N/A"TF_MvM_Difficulty" "Poziom trudności"
N/A14472"TF_MvM_Difficulty" "Trudność"
1447314473"[english]TF_MvM_Difficulty" "Difficulty"
1447414474"TF_MvM_Mission" "Misja"
1447514475"[english]TF_MvM_Mission" "Mission"
1889418894"[english]TF_Spell_LightningBall" "Ball o' Lightning"
1889518895"TF_NineIron_Desc" "Zwiększa szybkość i zdrowie\nz każdą ściętą głową."
1889618896"[english]TF_NineIron_Desc" "Gives increased speed and health\nwith every head you take."
18897N/A"ItemNameNormalOrUniqueQualityFormat" "%s3%s2%s4"
N/A18897"ItemNameNormalOrUniqueQualityFormat" "%s3%s2%s4%s5"
1889818898"[english]ItemNameNormalOrUniqueQualityFormat" "%s1%s2%s3%s4%s5"
18899N/A"ItemNameQualityFormat" " (%s4%s1%s2%s3)"
N/A18899"ItemNameQualityFormat" " (%s4%s1%s2%s3%s5)"
1890018900"[english]ItemNameQualityFormat" "%s1%s2%s3%s4%s5"
1890118901"ItemNameFormat" "%s6%s2%s1%s5%s4%s3"
1890218902"[english]ItemNameFormat" "%s1%s6%s5%s2%s4%s3"
2211422114"[english]TF_short2014_engineer_nerd_hair_style1" "Helmet"
2211522115"TF_WinterCrate2014_Naughty" "Niegrzeczna Zimowa Skrzynka 2014"
2211622116"[english]TF_WinterCrate2014_Naughty" "Naughty Winter Crate 2014"
22117N/A"TF_WinterCrate2014_Naughty_Desc" "Zawartość tej skrzynki jest nieznana.\nDo zamka pasują tylko klucze do Niegrzecznych Skrzynek.\nNiektóre przedmioty z tej skrzynki mają jakość Kuriozum...\n\nJej zawartość będzie limitowana i nie da się jej znaleźć w innych skrzynkach.\nPo 16.02.2015 tej skrzynki nie będzie już można otworzyć."
22118N/A"[english]TF_WinterCrate2014_Naughty_Desc" "This crate's contents are unknown.\nOnly Naughty Keys fit the lock.\nSome, but not all, of the items in this crate are Strange...\n\nIts contents will be limited and only come from this crate.\nAfter 2/16/2015 this crate can no longer be opened."
N/A22117"TF_WinterCrate2014_Naughty_Desc" "Pamiątka z zamierzchłych czasów. Ta skrzynka to jedynie dekoracja i nie może już zostać otwarta."
N/A22118"[english]TF_WinterCrate2014_Naughty_Desc" "A memento from an age long past, this crate is purely decorative and can no longer be opened."
2211922119"TF_WinterCrate2014_Nice" "Grzeczna Zimowa Skrzynka 2014"
2212022120"[english]TF_WinterCrate2014_Nice" "Nice Winter Crate 2014"
22121N/A"TF_WinterCrate2014_Nice_Desc" "Ta skrzynka zawiera limitowane przedmioty kosmetyczne autorstwa członków społeczności.\nDo zamka pasują tylko klucze do Niegrzecznych Skrzynek.\nNiektóre przedmioty z tej skrzynki mają jakość Kuriozum...\n\nJej zawartość będzie limitowana i nie da się jej znaleźć w innych skrzynkach.\nPo 16.02.2015 tej skrzynki nie będzie już można otworzyć."
22122N/A"[english]TF_WinterCrate2014_Nice_Desc" "This crate contains limited community cosmetics.\nOnly Nice Keys fit the lock.\nSome, but not all, of the items in this crate are Strange...\n\nIts contents will be limited and only come from this crate.\nAfter 2/16/2015 this crate can no longer be opened."
N/A22121"TF_WinterCrate2014_Nice_Desc" "Pamiątka z zamierzchłych czasów. Ta skrzynka to jedynie dekoracja i nie może już zostać otwarta."
N/A22122"[english]TF_WinterCrate2014_Nice_Desc" "A memento from an age long past, this crate is purely decorative and can no longer be opened."
2212322123"TF_EOTL_medal" "Koniec Trasy - Medal Aktualizacji Społeczności"
2212422124"[english]TF_EOTL_medal" "End of the Line Community Update Medal"
2212522125"TF_EOTL_medal_Desc" "
2430224302"[english]TF_HalloweenItem_SoulDisappeared" "The Soul Gargoyle has disappeared"
2430324303"TF_Competitive_GCDown" "Połączenie serwera z koordynatorem gry zostało przerwane. Ten mecz dobiegł końca, więc można go już bezpiecznie opuścić."
2430424304"[english]TF_Competitive_GCDown" "The server's connection to the game coordinator has timed out. This match has ended, and is now safe to leave."
24305N/A"TF_Competitive_Rank_1" "Rekrut"
24306N/A"[english]TF_Competitive_Rank_1" "Recruit"
24307N/A"TF_Competitive_Rank_2" "Najemnik"
24308N/A"[english]TF_Competitive_Rank_2" "Mercenary"
24309N/A"TF_Competitive_Rank_3" "Najemnik Polowy"
24310N/A"[english]TF_Competitive_Rank_3" "Field Mercenary"
24311N/A"TF_Competitive_Rank_4" "Najemnik Weteran"
24312N/A"[english]TF_Competitive_Rank_4" "Veteran Mercenary"
24313N/A"TF_Competitive_Rank_5" "Dywersant"
24314N/A"[english]TF_Competitive_Rank_5" "Infiltrator"
24315N/A"TF_Competitive_Rank_6" "Wywiadowca"
24316N/A"[english]TF_Competitive_Rank_6" "Operator"
24317N/A"TF_Competitive_Rank_7" "Najeźdźca"
24318N/A"[english]TF_Competitive_Rank_7" "Raider"
24319N/A"TF_Competitive_Rank_8" "Partyzant"
24320N/A"[english]TF_Competitive_Rank_8" "Guerrilla"
24321N/A"TF_Competitive_Rank_9" "Agent"
24322N/A"[english]TF_Competitive_Rank_9" "Agent"
24323N/A"TF_Competitive_Rank_10" "Agent Polowy"
24324N/A"[english]TF_Competitive_Rank_10" "Field Agent"
24325N/A"TF_Competitive_Rank_11" "Mistrzowski Agent"
24326N/A"[english]TF_Competitive_Rank_11" "Master Agent"
24327N/A"TF_Competitive_Rank_12" "Skrytobójca"
24328N/A"[english]TF_Competitive_Rank_12" "Assassin"
24329N/A"TF_Competitive_Rank_13" "Skrytobójca Polowy"
24330N/A"[english]TF_Competitive_Rank_13" "Field Assassin"
24331N/A"TF_Competitive_Rank_14" "Elitarny Skrytobójca"
24332N/A"[english]TF_Competitive_Rank_14" "Elite Assassin"
2433324305"QuestLog_Title_Halloween" "Księga Merasmisji"
2433424306"[english]QuestLog_Title_Halloween" "Tome of Merasmissions"
2433524307"QuestLog_NoContractsPossible_Halloween" "Aktualnie żadna kampania nie jest aktywna.\nMerasmisje są niedostępne."
2455724529"[english]TF_BOLT" "BOLT"
2455824530"TF_SmgCharge" "O KURKA"
2455924531"[english]TF_SmgCharge" "CRIKEY"
24560N/A"TF_Weapon_FlameThrower_desc" "Atak alternatywny: Wypuszcza podmuch powietrza, który odpycha wrogów oraz pociski i gasi podpalonych sojuszników.\nUgaszenie podpalonego sojusznika uleczy ci 20 punktów zdrowia."
N/A24532"TF_Weapon_FlameThrower_desc" "Atak alternatywny: Wypuszcza podmuch powietrza, który odpycha wrogów oraz pociski i gasi podpalonych sojuszników."
2456124533"[english]TF_Weapon_FlameThrower_desc" "Alt-Fire: Release a blast of air that pushes enemies and projectiles and extinguish allies that are on fire."
2456224534"TF_Weapon_PipebombLauncher_desc" "Atak alternatywny: Detonacja wszystkich bomb samoprzylepnych"
2456324535"[english]TF_Weapon_PipebombLauncher_desc" "Alt-Fire: Detonate all Stickybombs"
2469824670"[english]tough_break_case_collection_01" "Pyroland Collection"
2469924671"tough_break_case_collection_01_desc" "Przedmioty z Kolekcji Pyrolandu"
2470024672"[english]tough_break_case_collection_01_desc" "Items from the Pyroland Collection"
N/A24673"tough_break_case_collection_02" "Kolekcja Warbird"
N/A24674"[english]tough_break_case_collection_02" "Warbird Collection"
N/A24675"tough_break_case_collection_02_desc" "Przedmioty z kolekcji Warbird"
N/A24676"[english]tough_break_case_collection_02_desc" "Items from the Warbird Collection"
2470124677"TF_InactiveOperation2Pass" "Przepustka do Kampanii Śniątecznego Fatum"
2470224678"[english]TF_InactiveOperation2Pass" "Tough Break Campaign Pass"
2470324679"TF_InactiveOperation2Pass_desc" "Aktywowanie Przepustki do Kampanii Śniątecznego Fatum gwarantuje otrzymanie Znaczka Śniątecznego Fatum i dostęp do kontraktów na czas trwania kampanii.\nDodatkowo gracz otrzymuje jednorazowo Tajemniczy Prezent Śniąteczny 2015.\n\nKampania Śniątecznego Fatum kończy się 31 marca 2016"
2471024686"[english]TF_ActivatedOperation2Pass_desc" "The Tough Break Campaign Stamp grants access to contracts during the campaign.\nYou can level up the coin by earning Contract Points from completed contracts.\nThe stamp levels up at 1000, 2000, and 3000 Contract Points.\nThe Tough Break Campaign ends on March 31, 2016"
2471124687"TF_ToughBreakCase01" "Skrzynia Pyrolandu"
2471224688"[english]TF_ToughBreakCase01" "Pyroland Weapons Case"
24713N/A"TF_ToughBreakCase01_Desc" "Ta skrzynia jest zamknięta\ni wymaga do otwarcia Klucza Śniątecznego Fatum.\n\nZawiera przedmiot z Kolekcji Pyrolandu.\n\nOtwarcie przed 11 stycznia 2016\ngwarantuje otrzymanie Tajemniczego Prezentu Śniątecznego 2015."
N/A24689"TF_ToughBreakCase01_Desc" "Ta skrzynia jest zamknięta\ni wymaga do otwarcia Klucza Śniątecznego Fatum.\n\nZawiera przedmiot z Kolekcji Pyrolandu."
2471424690"[english]TF_ToughBreakCase01_Desc" "This Case is locked and requires a\nTough Break Key to open.\n\nContains an item from the Pyroland Collection."
24715N/A"TF_ToughBreakCase01_AdText" "-Zamknięta skrzynia Śniątecznego Fatum\n-Może zawierać broń w jakości Kuriozum lub Nietypowy Okaz.\n\nOtwarcie przed 11 stycznia 2016 gwarantuje otrzymanie Tajemniczego Prezentu Śniątecznego 2015."
N/A24691"TF_ToughBreakCase01_AdText" "-Zamknięta skrzynia Śniątecznego Fatum\n-Może zawierać broń w jakości Kuriozum lub Nietypowy Okaz."
2471624692"[english]TF_ToughBreakCase01_AdText" "-Tough Break Locked Case\n-May contain Strange and Unusual Weapons."
24717N/A"TF_ToughBreakCase02_Desc" "Ta skrzynia jest zamknięta i wymaga\nKlucza Śniątecznego Fatum do otwarcia.\n\nSkrzynia zawiera przedmiot z kolekcji Warbird.\n\nOtwierając skrzynię przed 11 stycznia 2016\notrzymasz Tajemniczy Prezent Śniąteczny 2015."
N/A24693"TF_ToughBreakCase02" "Skrzynia Warbird"
N/A24694"[english]TF_ToughBreakCase02" "Warbird Weapons Case"
N/A24695"TF_ToughBreakCase02_Desc" "Ta skrzynia jest zamknięta i wymaga\nKlucza Śniątecznego Fatum do otwarcia.\n\nSkrzynia zawiera przedmiot z kolekcji Warbird."
2471824696"[english]TF_ToughBreakCase02_Desc" "This Case is locked and requires a\nTough Break Key to open.\n\nContains an item from the Warbird Collection."
24719N/A"TF_ToughBreakCase02_AdText" "-Zamknięta skrzynia Śniątecznego Fatum\n-Może zawierać broń w jakości Kuriozum lub Nietypowy Okaz.\n\nOtwarcie przed 11 stycznia 2016 gwarantuje otrzymanie Tajemniczego Prezentu Śniątecznego 2015."
N/A24697"TF_ToughBreakCase02_AdText" "-Zamknięta skrzynia Śniątecznego Fatum\n-Może zawierać broń w jakości Kuriozum lub Nietypowy Okaz."
2472024698"[english]TF_ToughBreakCase02_AdText" "-Tough Break Locked Case\n-May contain Strange and Unusual Weapons."
2472124699"TF_Tool_ToughBreakKey" "Klucz Śniątecznego Fatum"
2472224700"[english]TF_Tool_ToughBreakKey" "Tough Break Key"
N/A24701"TF_Tool_ToughBreakKey_Desc" "Otwiera skrzynię Pyrolandu\nlub Warbird."
N/A24702"[english]TF_Tool_ToughBreakKey_Desc" "Used to open The Pyroland\nor The Warbird Weapons Case."
2472324703"TF_Tool_ToughBreakKey_AdText" "-Otwiera skrzynię Pyrolandu lub Warbird.\n-Skrzynie mogą zawierać broń w jakości Kuriozum lub Nietypowy Okaz."
2472424704"[english]TF_Tool_ToughBreakKey_AdText" "-Used to open The Pyroland or The Warbird Weapons Case\n-Cases may contain Strange and Unusual Weapons."
2472524705"TF_Winter_2015_Mystery" "Prezent Śniąteczny 2015"
2472624706"[english]TF_Winter_2015_Mystery" "Smissmas 2015 Festive Gift"
2472724707"TF_Winter_2015_Mystery_desc" "Świąteczny prezent od Mann Co.\nZawiera Dekorator Siły Charakteru i Śniątecznego Fatum.\n\nWesołych Śniąt!"
2472824708"[english]TF_Winter_2015_Mystery_desc" "A festive gift from Mann Co.\nContains a Gun Mettle and Tough Break Festivizer\n\nMerry Smissmas!"
24729N/A"Attrib_BurnDamageEarnsRage" "Nagromadź „Mmmph”, zadając obrażenia.\nAtak alternatywny przy pełnym „Mmmph”: Użyj drwiny, aby odnowić zdrowie i uzyskać krytyki na kilka sekund.\nNiewrażliwość na obrażenia podczas drwiny z „Mmmph”."
24730N/A"[english]Attrib_BurnDamageEarnsRage" "Build 'Mmmph' by dealing damage.\nAlt-Fire on full 'Mmmph': Taunt to refill health and gain crit for several seconds.\nInvulnerable while 'Mmmph' taunting."
N/A24709"Attrib_BurnDamageEarnsRage" "Nagromadź „Mmmph”, zadając obrażenia.\nAtak alternatywny przy pełnym „Mmmph”: Użyj drwiny, aby uzyskać krytyki na kilka sekund.\nNiewrażliwość na obrażenia podczas drwiny z „Mmmph”."
N/A24710"[english]Attrib_BurnDamageEarnsRage" "Build 'Mmmph' by dealing damage.\nAlt-Fire on full 'Mmmph': Taunt to gain crit for several seconds.\nInvulnerable while 'Mmmph' taunting."
2473124711"Attrib_DmgVsBuilding_decreased" "%s1% zadawanych obrażeń konstrukcjom"
2473224712"[english]Attrib_DmgVsBuilding_decreased" "%s1% damage penalty vs buildings"
2473324713"Attrib_SingleWepHolsterBonus" "Ta broń jest chowana o %s1% szybciej"
2479424774"[english]Tooltip_CombatTextBatching" "If set, and using the Combat Text option, consecutive damage done to the same target will be added together into a single number."
2479524775"TF_Matchmaking_Show" "Otwórz wyszukiwanie gier"
2479624776"[english]TF_Matchmaking_Show" "Open Matchmaking"
N/A24777"TF_Matchmaking_Title" "Wyszukiwanie gier"
N/A24778"[english]TF_Matchmaking_Title" "Matchmaking"
2479724779"QuestLog_BadgeProgress" "%s1 - postęp znaczków"
2479824780"[english]QuestLog_BadgeProgress" "%s1 Stamp Progress"
2479924781"QuestLog_ContractsCompleted" "Ukończonych kontraktów"
2491724899"[english]TF_Competitive_RankUpTitle" "New Rank Achieved!"
2491824900"TF_Competitive_RankUp" "Osiągnięta ranga to „%s1”"
2491924901"[english]TF_Competitive_RankUp" "You have earned the rank of \"%s1\""
24920N/A"TF_Competitive_Rank_0" "Rekrut"
24921N/A"[english]TF_Competitive_Rank_0" "Recruit"
2492224902"TF_dec15_medic_winter_jacket2_emblem_style1" "Styl 1"
2492324903"[english]TF_dec15_medic_winter_jacket2_emblem_style1" "Style 1"
2492424904"TF_dec15_medic_winter_jacket2_emblem_style2" "Styl 2"
2494924929"[english]Msg_PasstimeEventScoreDetail_Assist" "%subject% assisted by %source%"
2495024930"Msg_PasstimeEventScoreDetail_NoAssist" "%subject%"
2495124931"[english]Msg_PasstimeEventScoreDetail_NoAssist" "%subject%"
N/A24932"RefurbishItem_RemoveFestivizerTitle" "Usunąć Dekoratora?"
N/A24933"[english]RefurbishItem_RemoveFestivizerTitle" "Remove Festivizer?"
N/A24934"RefurbishItem_RemoveFestivizerCombo" "Usuń Dekoratora"
N/A24935"[english]RefurbishItem_RemoveFestivizerCombo" "Remove Festivizer"
2495224936"RefurbishItem_RemoveFestivizer" "Usunąć Dekoratora z tego przedmiotu?"
2495324937"[english]RefurbishItem_RemoveFestivizer" "Remove the Fesitivizer from this item?"
2495424938"Attrib_ExtinguishRestoresHealth" "Ugaszenie płonących członków druzyny przywraca %s1 zdrowia"
2495924943"[english]ItemNameFestive" "Festive "
2496024944"TF_fall2013_spy_fancycoat_style1" "Dziarski"
2496124945"[english]TF_fall2013_spy_fancycoat_style1" "Dashing"
N/A24946"TF_fall2013_spy_fancycoat_style2" "Łajdacki"
N/A24947"[english]TF_fall2013_spy_fancycoat_style2" "Dastardly"
N/A24948"TF_dec15_a_well_wrapped_hat_style1" "Styl 1"
N/A24949"[english]TF_dec15_a_well_wrapped_hat_style1" "Style 1"
N/A24950"TF_dec15_a_well_wrapped_hat_style2" "Styl 2"
N/A24951"[english]TF_dec15_a_well_wrapped_hat_style2" "Style 2"
2496224952"TFUI_InvTooltip_ItemFound" "%s3%s1%s2%s4%s5"
2496324953"[english]TFUI_InvTooltip_ItemFound" "%s1%s2%s3%s4%s5"
N/A24954"TF_Class_Change" "�* �%s1� zmienia klasę na: �%s2"
N/A24955"[english]TF_Class_Change" "�* �%s1� changed class to �%s2"
N/A24956"TF_Competitive_Abandoned" "Jeden z graczy opuścił mecz i otrzymał karę. Gra została zakończona i można ją bezpiecznie opuścić."
N/A24957"[english]TF_Competitive_Abandoned" "A player abandoned the match and will be penalized. The match is over and it is now safe to leave."
N/A24958"TF_Competitive_AbandonedTitle" "Koniec meczu"
N/A24959"[english]TF_Competitive_AbandonedTitle" "Match Over"
N/A24960"TF_Competitive_Rank" "Ranga"
N/A24961"[english]TF_Competitive_Rank" "Rank"
N/A24962"TF_Competitive_Rank_0" "Ochotnik"
N/A24963"[english]TF_Competitive_Rank_0" "Volunteer"
N/A24964"TF_Competitive_Rank_1" "Ochotnik"
N/A24965"[english]TF_Competitive_Rank_1" "Volunteer"
N/A24966"TF_Competitive_Rank_2" "Rekrut"
N/A24967"[english]TF_Competitive_Rank_2" "Recruit"
N/A24968"TF_Competitive_Rank_3" "Goniec"
N/A24969"[english]TF_Competitive_Rank_3" "Runner"
N/A24970"TF_Competitive_Rank_4" "Partyzant"
N/A24971"[english]TF_Competitive_Rank_4" "Guerrilla"
N/A24972"TF_Competitive_Rank_5" "Kaper"
N/A24973"[english]TF_Competitive_Rank_5" "Privateer"
N/A24974"TF_Competitive_Rank_6" "Łupieżca"
N/A24975"[english]TF_Competitive_Rank_6" "Raider"
N/A24976"TF_Competitive_Rank_7" "Najemnik"
N/A24977"[english]TF_Competitive_Rank_7" "Mercenary"
N/A24978"TF_Competitive_Rank_8" "Najemnik polowy"
N/A24979"[english]TF_Competitive_Rank_8" "Field Mercenary"
N/A24980"TF_Competitive_Rank_9" "Doświadczony najemnik"
N/A24981"[english]TF_Competitive_Rank_9" "Veteran Mercenary"
N/A24982"TF_Competitive_Rank_10" "Komandos"
N/A24983"[english]TF_Competitive_Rank_10" "Operator"
N/A24984"TF_Competitive_Rank_11" "Infiltrator"
N/A24985"[english]TF_Competitive_Rank_11" "Infiltrator"
N/A24986"TF_Competitive_Rank_12" "Specjalista"
N/A24987"[english]TF_Competitive_Rank_12" "Specialist"
N/A24988"TF_Competitive_Rank_13" "Agent"
N/A24989"[english]TF_Competitive_Rank_13" "Agent"
N/A24990"TF_Competitive_Rank_14" "Agent polowy"
N/A24991"[english]TF_Competitive_Rank_14" "Field Agent"
N/A24992"TF_Competitive_Rank_15" "Mistrzowski agent"
N/A24993"[english]TF_Competitive_Rank_15" "Master Agent"
N/A24994"TF_Competitive_Rank_16" "Zabójca"
N/A24995"[english]TF_Competitive_Rank_16" "Assassin"
N/A24996"TF_Competitive_Rank_17" "Zabójca polowy"
N/A24997"[english]TF_Competitive_Rank_17" "Field Assassin"
N/A24998"TF_Competitive_Rank_18" "Elitarny zabójca"
N/A24999"[english]TF_Competitive_Rank_18" "Elite Assassin"
2496425000}
2496525001}