Template:PatchDiff/February 2, 2016 Patch/tf/resource/tf swedish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
1219612196"Tip_7_30" "Som Pyro kan Detonatorns lysraketer detoneras närsomhelst med %attack2%. Använd explosionsradien för att träffa fiender bakom skydd, eller för att tända eld på flera fiender samtidigt!"
1219712197"[english]Tip_7_30" "As a Pyro, the Detonator's flares can be detonated at any time using %attack2%. Use the blast radius to hit enemies behind cover, or to set multiple enemies on fire!"
1219812198"Tip_7_31" "Som Pyro fyller du upp \"Mmmph\"-mätaren när du åsamkar skada med Flogistoneraren. När den är full aktiverar du den med din sekundära attack (%attack2%) för att få full hälsa och åsamka kritiska träffar under en kort tid!"
12199N/A"[english]Tip_7_31" "As a Pyro, inflicting damage with the Phlogistinator fills the 'Mmmph' meter. Once it is full, activate it using you secondary attack (%attack2%) in order to completely refill your health and inflict crits for a short time!"
N/A12199"[english]Tip_7_31" "As a Pyro, inflicting damage with the Phlogistinator fills the 'Mmmph' meter. Once it is full, activate it using you secondary attack (%attack2%) in order to inflict crits for a short time!"
1220012200"Tip_7_32" "Som Pyro kan du använda Människosmältarens sekundära attack (%attack2%) för att släcka brinnande lagkamrater. För varje lagkamrat du släcker lagrar du en kritisk träff, så spara dem till ett bra tillfälle!"
1220112201"[english]Tip_7_32" "As a Pyro, you can use the Manmelter's secondary fire (%attack2%) to extinguish teammates that are on fire. For each teammate extinguished you store a critical hit, so save the crits until the opportune moment!"
1220212202"Tip_8_30" "Som Spion kan du dölja dig eller gömma dig bakom en Ingenjörs Utmatare, om du är för långsam med att sappa ett Vaktgevär efter du huggit sagd Ingenjör i ryggen."
2198521985"TF_WinterCrate2014_Naughty" "Stygg Vinterlåda 2014"
2198621986"[english]TF_WinterCrate2014_Naughty" "Naughty Winter Crate 2014"
2198721987"TF_WinterCrate2014_Naughty_Desc" "Denna lådas innehåll är okänt.\nBara stygga nycklar passar i låset.\nNågra, men inte alla, föremål i denna låda är märkliga...\n\nDess innehåll är begränsat och kommer bara från denna låda\nEfter 16/2/2015 kan inte denna låda öppnas längre."
21988N/A"[english]TF_WinterCrate2014_Naughty_Desc" "This crate's contents are unknown.\nOnly Naughty Keys fit the lock.\nSome, but not all, of the items in this crate are Strange...\n\nIts contents will be limited and only come from this crate.\nAfter 2/16/2015 this crate can no longer be opened."
N/A21988"[english]TF_WinterCrate2014_Naughty_Desc" "A memento from an age long past, this crate is purely decorative and can no longer be opened."
2198921989"TF_WinterCrate2014_Nice" "Snäll Vinterlåda 2014"
2199021990"[english]TF_WinterCrate2014_Nice" "Nice Winter Crate 2014"
2199121991"TF_WinterCrate2014_Nice_Desc" "Denna låda innehåller begränsade kosmetiska föremål från gemenskapen.\nBara snälla nycklar passar i låset.\nNågra, men inte alla, föremål i denna låda är märkliga...\n\nDess innehåll är begränsat och kommer bara från denna låda\nEfter 16/2/2015 kan inte denna låda öppnas längre."
21992N/A"[english]TF_WinterCrate2014_Nice_Desc" "This crate contains limited community cosmetics.\nOnly Nice Keys fit the lock.\nSome, but not all, of the items in this crate are Strange...\n\nIts contents will be limited and only come from this crate.\nAfter 2/16/2015 this crate can no longer be opened."
N/A21992"[english]TF_WinterCrate2014_Nice_Desc" "A memento from an age long past, this crate is purely decorative and can no longer be opened."
2199321993"TF_EOTL_medal" "End of the Line-Gemenskapsuppdateringsmedalj"
2199421994"[english]TF_EOTL_medal" "End of the Line Community Update Medal"
2199521995"TF_EOTL_medal_Desc" "
2417324173"[english]TF_HalloweenItem_SoulDisappeared" "The Soul Gargoyle has disappeared"
2417424174"TF_Competitive_GCDown" "Serverns anslutning till matchkoordinatorn avslutades eftersom den varit inaktiv för länge. Denna matchen har avslutats och är nu säker att lämna."
2417524175"[english]TF_Competitive_GCDown" "The server's connection to the game coordinator has timed out. This match has ended, and is now safe to leave."
24176N/A"TF_Competitive_Rank_1" "Rekryt"
24177N/A"[english]TF_Competitive_Rank_1" "Recruit"
24178N/A"TF_Competitive_Rank_2" "Legosoldat"
24179N/A"[english]TF_Competitive_Rank_2" "Mercenary"
24180N/A"TF_Competitive_Rank_3" "Fältsoldat"
24181N/A"[english]TF_Competitive_Rank_3" "Field Mercenary"
24182N/A"TF_Competitive_Rank_4" "Veteransoldat"
24183N/A"[english]TF_Competitive_Rank_4" "Veteran Mercenary"
24184N/A"TF_Competitive_Rank_5" "Infiltratör"
24185N/A"[english]TF_Competitive_Rank_5" "Infiltrator"
24186N/A"TF_Competitive_Rank_6" "Operatör"
24187N/A"[english]TF_Competitive_Rank_6" "Operator"
24188N/A"TF_Competitive_Rank_7" "Kommandosoldat"
24189N/A"[english]TF_Competitive_Rank_7" "Raider"
24190N/A"TF_Competitive_Rank_8" "Gerillasoldat"
24191N/A"[english]TF_Competitive_Rank_8" "Guerrilla"
24192N/A"TF_Competitive_Rank_9" "Agent"
24193N/A"[english]TF_Competitive_Rank_9" "Agent"
24194N/A"TF_Competitive_Rank_10" "Fältagent"
24195N/A"[english]TF_Competitive_Rank_10" "Field Agent"
24196N/A"TF_Competitive_Rank_11" "Mästeragent"
24197N/A"[english]TF_Competitive_Rank_11" "Master Agent"
24198N/A"TF_Competitive_Rank_12" "Lönnmördare"
24199N/A"[english]TF_Competitive_Rank_12" "Assassin"
24200N/A"TF_Competitive_Rank_13" "Fältmördare"
24201N/A"[english]TF_Competitive_Rank_13" "Field Assassin"
24202N/A"TF_Competitive_Rank_14" "Elitmördare"
24203N/A"[english]TF_Competitive_Rank_14" "Elite Assassin"
2420424176"QuestLog_Title_Halloween" "Boken om Merasmuppdrag"
2420524177"[english]QuestLog_Title_Halloween" "Tome of Merasmissions"
2420624178"QuestLog_NoContractsPossible_Halloween" "Det finns ingen aktiv kampanj.\nMerasmuppdrag är otillgängliga."
2480224774"warbird_grenadelauncher_butcherbird" "Granatkastare | Stridsflygplan"
2480324775"[english]warbird_grenadelauncher_butcherbird" "The Butcher Bird Grenade Launcher"
2480424776"Attrib_BurnDamageEarnsRage" "Bygg upp \"Mmmmph\" genom att åsamka skada.\nAlternativattack med full \"Mmmph\": Håna för att fylla på hälsa och få kritiska träffar i flera sekunder.\nOdödlig under \"Mmmph\"-hån."
24805N/A"[english]Attrib_BurnDamageEarnsRage" "Build 'Mmmph' by dealing damage.\nAlt-Fire on full 'Mmmph': Taunt to refill health and gain crit for several seconds.\nInvulnerable while 'Mmmph' taunting."
N/A24777"[english]Attrib_BurnDamageEarnsRage" "Build 'Mmmph' by dealing damage.\nAlt-Fire on full 'Mmmph': Taunt to gain crit for several seconds.\nInvulnerable while 'Mmmph' taunting."
2480624778"Attrib_DmgVsBuilding_decreased" "%s1% minskad skada mot byggnader"
2480724779"[english]Attrib_DmgVsBuilding_decreased" "%s1% damage penalty vs buildings"
2480824780"Attrib_SingleWepHolsterBonus" "Detta vapen hölstrar %s1% snabbare"
2499424966"[english]TF_Competitive_RankUpTitle" "New Rank Achieved!"
2499524967"TF_Competitive_RankUp" "Du har nått rank \"%s1\""
2499624968"[english]TF_Competitive_RankUp" "You have earned the rank of \"%s1\""
24997N/A"TF_Competitive_Rank_0" "Rekryt"
24998N/A"[english]TF_Competitive_Rank_0" "Recruit"
2499924969"TF_dec15_medic_winter_jacket2_emblem_style1" "Stil 1"
2500024970"[english]TF_dec15_medic_winter_jacket2_emblem_style1" "Style 1"
2500124971"TF_dec15_medic_winter_jacket2_emblem_style2" "Stil 2"
2505025020"[english]TFUI_InvTooltip_ItemFound" "%s1%s2%s3%s4%s5"
2505125021"TF_Class_Change" "�* �%s1� bytte klass till �%s2"
2505225022"[english]TF_Class_Change" "�* �%s1� changed class to �%s2"
N/A25023"TF_Competitive_Abandoned" "En spelare övergav matchen och kommer att straffas. Matchen är nu över och säker att lämna."
N/A25024"[english]TF_Competitive_Abandoned" "A player abandoned the match and will be penalized. The match is over and it is now safe to leave."
N/A25025"TF_Competitive_AbandonedTitle" "Matchen är över"
N/A25026"[english]TF_Competitive_AbandonedTitle" "Match Over"
N/A25027"TF_Competitive_Rank" "Rang"
N/A25028"[english]TF_Competitive_Rank" "Rank"
N/A25029"TF_Competitive_Rank_0" "Volontär"
N/A25030"[english]TF_Competitive_Rank_0" "Volunteer"
N/A25031"TF_Competitive_Rank_1" "Volontär"
N/A25032"[english]TF_Competitive_Rank_1" "Volunteer"
N/A25033"TF_Competitive_Rank_2" "Rekryt"
N/A25034"[english]TF_Competitive_Rank_2" "Recruit"
N/A25035"TF_Competitive_Rank_3" "Löpare"
N/A25036"[english]TF_Competitive_Rank_3" "Runner"
N/A25037"TF_Competitive_Rank_4" "Gerilla"
N/A25038"[english]TF_Competitive_Rank_4" "Guerrilla"
N/A25039"TF_Competitive_Rank_5" "Kapare"
N/A25040"[english]TF_Competitive_Rank_5" "Privateer"
N/A25041"TF_Competitive_Rank_6" "Anfallare"
N/A25042"[english]TF_Competitive_Rank_6" "Raider"
N/A25043"TF_Competitive_Rank_7" "Legosoldat"
N/A25044"[english]TF_Competitive_Rank_7" "Mercenary"
N/A25045"TF_Competitive_Rank_8" "Fältsoldat"
N/A25046"[english]TF_Competitive_Rank_8" "Field Mercenary"
N/A25047"TF_Competitive_Rank_9" "Veteran"
N/A25048"[english]TF_Competitive_Rank_9" "Veteran Mercenary"
N/A25049"TF_Competitive_Rank_10" "Operatör"
N/A25050"[english]TF_Competitive_Rank_10" "Operator"
N/A25051"TF_Competitive_Rank_11" "Infiltratör"
N/A25052"[english]TF_Competitive_Rank_11" "Infiltrator"
N/A25053"TF_Competitive_Rank_12" "Specialist"
N/A25054"[english]TF_Competitive_Rank_12" "Specialist"
N/A25055"TF_Competitive_Rank_13" "Agent"
N/A25056"[english]TF_Competitive_Rank_13" "Agent"
N/A25057"TF_Competitive_Rank_14" "Fältagent"
N/A25058"[english]TF_Competitive_Rank_14" "Field Agent"
N/A25059"TF_Competitive_Rank_15" "Mästeragent"
N/A25060"[english]TF_Competitive_Rank_15" "Master Agent"
N/A25061"TF_Competitive_Rank_16" "Lönnmördare"
N/A25062"[english]TF_Competitive_Rank_16" "Assassin"
N/A25063"TF_Competitive_Rank_17" "Fältmördare"
N/A25064"[english]TF_Competitive_Rank_17" "Field Assassin"
N/A25065"TF_Competitive_Rank_18" "Elitmördare"
N/A25066"[english]TF_Competitive_Rank_18" "Elite Assassin"
N/A25067"TF_Eternaween" "Förtrollning: Eternaween"
N/A25068"[english]TF_Eternaween" "Enchantment: Eternaween"
2505325069}
2505425070}