Template:PatchDiff/February 2, 2016 Patch/tf/resource/tf norwegian.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
1097910979"[english]Attrib_LunchboxAddsMinicrits" "Sets weapon mode #%s1"
1098010980"Attrib_NoiseMaker" "Bråkmaker"
1098110981"[english]Attrib_NoiseMaker" "Noise Maker"
10982N/A"Attrib_Always_Tradable" "Alltid Byttbar"
N/A10982"Attrib_Always_Tradable" "Alltid byttbar"
1098310983"[english]Attrib_Always_Tradable" "Always Tradable"
1098410984"StoreCheckout_ItemNotForSale" "En eller flere av gjenstandene du søker er ikke til salgs."
1098510985"[english]StoreCheckout_ItemNotForSale" "One or more of the items requested are not for sale."
1147411474"Tip_7_30" "Som Pyro kan Detonatoren sitt bluss bli detonert når som helst ved å trykke på %attack2%. Bruk detoneringsradiusen til å treffe fiender som gjemmer seg bak noe, eller sett fyr på flere fiender samtidig!"
1147511475"[english]Tip_7_30" "As a Pyro, the Detonator's flares can be detonated at any time using %attack2%. Use the blast radius to hit enemies behind cover, or to set multiple enemies on fire!"
1147611476"Tip_7_31" "Som Pyro vil utgjort skade med Phlogistinatoren fylle opp 'Mmmph'-måleren. Når det er fullt kan du aktivere det ved å bruke sekundærangrepet ditt (%attack2%) for å fylle helsen din helt opp samt krits i en kort periode!"
11477N/A"[english]Tip_7_31" "As a Pyro, inflicting damage with the Phlogistinator fills the 'Mmmph' meter. Once it is full, activate it using you secondary attack (%attack2%) in order to completely refill your health and inflict crits for a short time!"
N/A11477"[english]Tip_7_31" "As a Pyro, inflicting damage with the Phlogistinator fills the 'Mmmph' meter. Once it is full, activate it using you secondary attack (%attack2%) in order to inflict crits for a short time!"
1147811478"Tip_7_32" "Som Pyro kan du bruke Mannsmelterens sekundærangrep (%attack2%) for å slukke brennende lagkamerater. For hver lagkamerat du slukker får du ett kritisk skudd som du kan spare til det rette øyeblikket!"
1147911479"[english]Tip_7_32" "As a Pyro, you can use the Manmelter's secondary fire (%attack2%) to extinguish teammates that are on fire. For each teammate extinguished you store a critical hit, so save the crits until the opportune moment!"
1148011480"Tip_8_30" "Som Spy, hvis du er for treg til å sappe et sensorvåpen etter du har ryggdolket en Engineer kan du gjøre deg selv usynlig eller gjemme deg bak dispenseren hans."
1456414564"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_MVM" "Mann vs. Machine"
1456514565"TF_PublishFile_Maps" "Kart..."
1456614566"[english]TF_PublishFile_Maps" "Maps..."
N/A14567"TF_LackOfCheckmark" "
N/A14568 
N/A14569"
N/A14570"[english]TF_LackOfCheckmark" " "
N/A14571"TFUI_InvTooltip_None" "
N/A14572 
N/A14573 
N/A14574 
N/A14575"
N/A14576"[english]TFUI_InvTooltip_None" ""
N/A14577"TF_JingleJam_Community_Event_2015_Promo_Desc" "
N/A14578 
N/A14579"
N/A14580"[english]TF_JingleJam_Community_Event_2015_Promo_Desc" ""
N/A14581"TF_Bundle_BatmanArkhamKnightPromo_Desc" "
N/A14582 
N/A14583"
N/A14584"[english]TF_Bundle_BatmanArkhamKnightPromo_Desc" ""
N/A14585"TF_dec15_a_well_wrapped_hat_desc" "
N/A14586 
N/A14587 
N/A14588"
N/A14589"[english]TF_dec15_a_well_wrapped_hat_desc" ""
N/A14590"TF_dec15_gift_bringer_desc" "
N/A14591 
N/A14592 
N/A14593"
N/A14594"[english]TF_dec15_gift_bringer_desc" ""
N/A14595"TF_dec15_chill_chullo_desc" "
N/A14596"
N/A14597"[english]TF_dec15_chill_chullo_desc" ""
N/A14598"TF_dec15_scout_baseball_bag_desc" "
N/A14599"
N/A14600"[english]TF_dec15_scout_baseball_bag_desc" ""
N/A14601"TF_dec15_winter_backup_desc" "
N/A14602 
N/A14603 
N/A14604"
N/A14605"[english]TF_dec15_winter_backup_desc" ""
N/A14606"TF_dec15_hot_heels_desc" "
N/A14607 
N/A14608"
N/A14609"[english]TF_dec15_hot_heels_desc" ""
N/A14610"TF_dec15_heavy_sweater_desc" "
N/A14611 
N/A14612"
N/A14613"[english]TF_dec15_heavy_sweater_desc" ""
N/A14614"TF_dec15_chicago_overcoat_desc" "
N/A14615"
N/A14616"[english]TF_dec15_chicago_overcoat_desc" ""
N/A14617"TF_dec15_patriot_peak_desc" "
N/A14618"
N/A14619"[english]TF_dec15_patriot_peak_desc" ""
N/A14620"TF_dec15_diplomat_desc" "
N/A14621 
N/A14622 
N/A14623"
N/A14624"[english]TF_dec15_diplomat_desc" ""
N/A14625"TF_dec15_bunnyhoppers_ballistics_vest_desc" "
N/A14626 
N/A14627"
N/A14628"[english]TF_dec15_bunnyhoppers_ballistics_vest_desc" ""
N/A14629"TF_dec15_berlin_brain_bowl_desc" "
N/A14630 
N/A14631 
N/A14632 
N/A14633"
N/A14634"[english]TF_dec15_berlin_brain_bowl_desc" ""
N/A14635"TF_dec15_medic_winter_jacket2_emblem_desc" "
N/A14636"
N/A14637"[english]TF_dec15_medic_winter_jacket2_emblem_desc" ""
N/A14638"TF_dec15_a_hat_to_kill_for_desc" "
N/A14639 
N/A14640"
N/A14641"[english]TF_dec15_a_hat_to_kill_for_desc" ""
N/A14642"TF_dec15_shin_shredders_desc" "
N/A14643 
N/A14644 
N/A14645 
N/A14646 
N/A14647"
N/A14648"[english]TF_dec15_shin_shredders_desc" ""
1456714649}
1456814650}