Template:PatchDiff/February 2, 2016 Patch/tf/resource/tf czech.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
1221912219"[english]Tip_7_29" "As a Pyro, the Reserve Shooter will mini-crit enemies that are airborne. Use your compression blast (%attack2%) to push an enemy into the air, and then switch to the Reserve Shooter in order to inflict additional damage!"
1222012220"Tip_7_30" "Když hraješ za Pyra, můžeš nechat světlice z Detonatoru vybuchnout v letu stiskem %attack2%. Využij výbuchu světlice pro zasažení nepřátel za rohem nebo zapálení více nepřátel najednou!"
1222112221"[english]Tip_7_30" "As a Pyro, the Detonator's flares can be detonated at any time using %attack2%. Use the blast radius to hit enemies behind cover, or to set multiple enemies on fire!"
12222N/A"Tip_7_31" "Když hraješ za Pyra, udělování poškození s Phlogistinatorem nabíjí 'Mmmph' metr. Jakmile je plný, aktivuj ho svým sekundárním útokem (%attack2%) pro kompletní doplnění života a zapnutí kritických zásahů na krátkou dobu!"
12223N/A"[english]Tip_7_31" "As a Pyro, inflicting damage with the Phlogistinator fills the 'Mmmph' meter. Once it is full, activate it using you secondary attack (%attack2%) in order to completely refill your health and inflict crits for a short time!"
N/A12222"Tip_7_31" "Když hraješ za Pyra, udělování poškození s Phlogistinatorem nabíjí měřič „Mmmph“. Jakmile je plný, aktivuj ho svým sekundárním útokem (%attack2%) pro zapnutí kritických zásahů na krátkou dobu!"
N/A12223"[english]Tip_7_31" "As a Pyro, inflicting damage with the Phlogistinator fills the 'Mmmph' meter. Once it is full, activate it using you secondary attack (%attack2%) in order to inflict crits for a short time!"
1222412224"Tip_7_32" "Když hraješ za Pyra, můžeš použít sekundární útok Manmelteru (%attack2%) pro uhašení hořících spoluhráčů. Za každého uhašeného spoluhráče získáš kritický zásah, který si můžeš schovat na ten správný moment!"
1222512225"[english]Tip_7_32" "As a Pyro, you can use the Manmelter's secondary fire (%attack2%) to extinguish teammates that are on fire. For each teammate extinguished you store a critical hit, so save the crits until the opportune moment!"
1222612226"Tip_8_30" "Když hraješ za Spye a jsi příliš pomalý na sappnutí Sentry a backstabnutí Engineera, tak se zneviditelni nebo se schovej za Dispenser a Engineera dodělej poté."
2188221882"[english]TF_short2014_engineer_nerd_hair_style1" "Helmet"
2188321883"TF_WinterCrate2014_Naughty" "Naughty Winter Crate 2014"
2188421884"[english]TF_WinterCrate2014_Naughty" "Naughty Winter Crate 2014"
21885N/A"TF_WinterCrate2014_Naughty_Desc" "Obsah této krabice je neznámý.\nDo zámku pasuje pouze Naughty Winter Crate Key.\nNěkteré předměty v této krabici jsou Strange...\n\nObsah krabice je limitovaný a je možné jej získat pouze z ní.\nPo 16.2.2015 nebude již možné tuto krabici otevřít."
21886N/A"[english]TF_WinterCrate2014_Naughty_Desc" "This crate's contents are unknown.\nOnly Naughty Keys fit the lock.\nSome, but not all, of the items in this crate are Strange...\n\nIts contents will be limited and only come from this crate.\nAfter 2/16/2015 this crate can no longer be opened."
N/A21885"TF_WinterCrate2014_Naughty_Desc" "Vzpomínka na dávné doby. Tuto krabici již nelze otevřít a slouží pouze k dekoračním účelům."
N/A21886"[english]TF_WinterCrate2014_Naughty_Desc" "A memento from an age long past, this crate is purely decorative and can no longer be opened."
2188721887"TF_WinterCrate2014_Nice" "Nice Winter Crate 2014"
2188821888"[english]TF_WinterCrate2014_Nice" "Nice Winter Crate 2014"
21889N/A"TF_WinterCrate2014_Nice_Desc" "Tato krabice obsahuje limitované, komunitou vytvořené kosmetické předměty.\nDo zámku pasuje pouze Nice Winter Crate Key.\nNěkteré předměty v této krabici jsou Strange...\n\nObsah krabice je limitovaný a je možné jej získat pouze z ní.\nPo 16.2.2015 nebude již možné tuto krabici otevřít."
21890N/A"[english]TF_WinterCrate2014_Nice_Desc" "This crate contains limited community cosmetics.\nOnly Nice Keys fit the lock.\nSome, but not all, of the items in this crate are Strange...\n\nIts contents will be limited and only come from this crate.\nAfter 2/16/2015 this crate can no longer be opened."
N/A21889"TF_WinterCrate2014_Nice_Desc" "Vzpomínka na dávné doby. Tuto krabici již nelze otevřít a slouží pouze k dekoračním účelům."
N/A21890"[english]TF_WinterCrate2014_Nice_Desc" "A memento from an age long past, this crate is purely decorative and can no longer be opened."
2189121891"TF_EOTL_medal" "End of the Line Community Update Medal"
2189221892"[english]TF_EOTL_medal" "End of the Line Community Update Medal"
2189321893"TF_EOTL_medal_Desc" " "
2406224062"[english]TF_HalloweenItem_SoulDisappeared" "The Soul Gargoyle has disappeared"
2406324063"TF_Competitive_GCDown" "Připojení serveru k síti hry vypršelo, kvůli čemuž zápas skončil a je tak možné jej bezpečně opustit."
2406424064"[english]TF_Competitive_GCDown" "The server's connection to the game coordinator has timed out. This match has ended, and is now safe to leave."
24065N/A"TF_Competitive_Rank_1" "Zelenáč"
24066N/A"[english]TF_Competitive_Rank_1" "Recruit"
24067N/A"TF_Competitive_Rank_2" "Žoldák"
24068N/A"[english]TF_Competitive_Rank_2" "Mercenary"
24069N/A"TF_Competitive_Rank_3" "Pokročilý žoldák"
24070N/A"[english]TF_Competitive_Rank_3" "Field Mercenary"
24071N/A"TF_Competitive_Rank_4" "Protřelý žoldák"
24072N/A"[english]TF_Competitive_Rank_4" "Veteran Mercenary"
24073N/A"TF_Competitive_Rank_5" "Infiltrátor"
24074N/A"[english]TF_Competitive_Rank_5" "Infiltrator"
24075N/A"TF_Competitive_Rank_6" "Operátor"
24076N/A"[english]TF_Competitive_Rank_6" "Operator"
24077N/A"TF_Competitive_Rank_7" "Bojovník"
24078N/A"[english]TF_Competitive_Rank_7" "Raider"
24079N/A"TF_Competitive_Rank_8" "Partyzán"
24080N/A"[english]TF_Competitive_Rank_8" "Guerrilla"
24081N/A"TF_Competitive_Rank_9" "Agent"
24082N/A"[english]TF_Competitive_Rank_9" "Agent"
24083N/A"TF_Competitive_Rank_10" "Pokročilý agent"
24084N/A"[english]TF_Competitive_Rank_10" "Field Agent"
24085N/A"TF_Competitive_Rank_11" "Profesionální agent"
24086N/A"[english]TF_Competitive_Rank_11" "Master Agent"
24087N/A"TF_Competitive_Rank_12" "Vrah"
24088N/A"[english]TF_Competitive_Rank_12" "Assassin"
24089N/A"TF_Competitive_Rank_13" "Nájemný vrah"
24090N/A"[english]TF_Competitive_Rank_13" "Field Assassin"
24091N/A"TF_Competitive_Rank_14" "Elitní vrah"
24092N/A"[english]TF_Competitive_Rank_14" "Elite Assassin"
2409324065"QuestLog_Title_Halloween" "Knihovna merasmisí"
2409424066"[english]QuestLog_Title_Halloween" "Tome of Merasmissions"
2409524067"QuestLog_NoContractsPossible_Halloween" "Momentálně není aktivní žádná kampaň.\nMerasmise nejsou dostupné."
2469024662"warbird_grenadelauncher_butcherbird" "Butcher Bird Grenade Launcher"
2469124663"[english]warbird_grenadelauncher_butcherbird" "The Butcher Bird Grenade Launcher"
2469224664"Attrib_BurnDamageEarnsRage" "Měřič „Mmmph“ se nabíjí udílením poškození.\nJakmile se nabije, můžeš jej stiskem tlačítka pro alternativní střelbu aktivovat.\nAktivace probíhá tauntem, při kterém je Pyro nezranitelný a po něm několik sekund udílí touto zbraní kritické zásahy."
24693N/A"[english]Attrib_BurnDamageEarnsRage" "Build 'Mmmph' by dealing damage.\nAlt-Fire on full 'Mmmph': Taunt to refill health and gain crit for several seconds.\nInvulnerable while 'Mmmph' taunting."
N/A24665"[english]Attrib_BurnDamageEarnsRage" "Build 'Mmmph' by dealing damage.\nAlt-Fire on full 'Mmmph': Taunt to gain crit for several seconds.\nInvulnerable while 'Mmmph' taunting."
2469424666"Attrib_DmgVsBuilding_decreased" "%s1% z poškození vůči budovám"
2469524667"[english]Attrib_DmgVsBuilding_decreased" "%s1% damage penalty vs buildings"
2469624668"Attrib_SingleWepHolsterBonus" "Tato zbraň je zandavána o %s1% rychleji"
2488224854"[english]TF_Competitive_RankUpTitle" "New Rank Achieved!"
2488324855"TF_Competitive_RankUp" "Dosáhl jsi hodnocení „%s1“"
2488424856"[english]TF_Competitive_RankUp" "You have earned the rank of \"%s1\""
24885N/A"TF_Competitive_Rank_0" "Zelenáč"
24886N/A"[english]TF_Competitive_Rank_0" "Recruit"
2488724857"TF_dec15_medic_winter_jacket2_emblem_style1" "Styl 1"
2488824858"[english]TF_dec15_medic_winter_jacket2_emblem_style1" "Style 1"
2488924859"TF_dec15_medic_winter_jacket2_emblem_style2" "Styl 2"
2491224882"[english]TFUI_InvTooltip_ItemFound" "%s1%s2%s3%s4%s5"
2491324883"TF_Class_Change" "�* �%s1� změnil svoji třídu na �%s2"
2491424884"[english]TF_Class_Change" "�* �%s1� changed class to �%s2"
N/A24885"TF_Competitive_Abandoned" "Hráč opustil zápas a bude mu udělena penalizace. Zápas tím skončil a je možné jej bezpečně opustit."
N/A24886"[english]TF_Competitive_Abandoned" "A player abandoned the match and will be penalized. The match is over and it is now safe to leave."
N/A24887"TF_Competitive_AbandonedTitle" "Zápas skončil"
N/A24888"[english]TF_Competitive_AbandonedTitle" "Match Over"
N/A24889"TF_Competitive_Rank" "Hodnocení"
N/A24890"[english]TF_Competitive_Rank" "Rank"
N/A24891"TF_Competitive_Rank_0" "Dobrovolník"
N/A24892"[english]TF_Competitive_Rank_0" "Volunteer"
N/A24893"TF_Competitive_Rank_1" "Dobrovolník"
N/A24894"[english]TF_Competitive_Rank_1" "Volunteer"
N/A24895"TF_Competitive_Rank_2" "Zelenáč"
N/A24896"[english]TF_Competitive_Rank_2" "Recruit"
N/A24897"TF_Competitive_Rank_3" "Cvičenec"
N/A24898"[english]TF_Competitive_Rank_3" "Runner"
N/A24899"TF_Competitive_Rank_4" "Partyzán"
N/A24900"[english]TF_Competitive_Rank_4" "Guerrilla"
N/A24901"TF_Competitive_Rank_5" "Vojín"
N/A24902"[english]TF_Competitive_Rank_5" "Privateer"
N/A24903"TF_Competitive_Rank_6" "Bojovník"
N/A24904"[english]TF_Competitive_Rank_6" "Raider"
N/A24905"TF_Competitive_Rank_7" "Žoldák"
N/A24906"[english]TF_Competitive_Rank_7" "Mercenary"
N/A24907"TF_Competitive_Rank_8" "Pokročilý žoldák"
N/A24908"[english]TF_Competitive_Rank_8" "Field Mercenary"
N/A24909"TF_Competitive_Rank_9" "Protřelý žoldák"
N/A24910"[english]TF_Competitive_Rank_9" "Veteran Mercenary"
N/A24911"TF_Competitive_Rank_10" "Operátor"
N/A24912"[english]TF_Competitive_Rank_10" "Operator"
N/A24913"TF_Competitive_Rank_11" "Infiltrátor"
N/A24914"[english]TF_Competitive_Rank_11" "Infiltrator"
N/A24915"TF_Competitive_Rank_12" "Specialista"
N/A24916"[english]TF_Competitive_Rank_12" "Specialist"
N/A24917"TF_Competitive_Rank_13" "Agent"
N/A24918"[english]TF_Competitive_Rank_13" "Agent"
N/A24919"TF_Competitive_Rank_14" "Pokročilý agent"
N/A24920"[english]TF_Competitive_Rank_14" "Field Agent"
N/A24921"TF_Competitive_Rank_15" "Profesionální agent"
N/A24922"[english]TF_Competitive_Rank_15" "Master Agent"
N/A24923"TF_Competitive_Rank_16" "Vrah"
N/A24924"[english]TF_Competitive_Rank_16" "Assassin"
N/A24925"TF_Competitive_Rank_17" "Nájemný vrah"
N/A24926"[english]TF_Competitive_Rank_17" "Field Assassin"
N/A24927"TF_Competitive_Rank_18" "Elitní vrah"
N/A24928"[english]TF_Competitive_Rank_18" "Elite Assassin"
N/A24929"TF_Eternaween" "Enchantment: Eternaween"
N/A24930"[english]TF_Eternaween" "Enchantment: Eternaween"
2491524931}
2491624932}