Template:PatchDiff/February 2, 2016 Patch/tf/resource/tf bulgarian.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
1229412294"Tip_7_30" "Като Подпалвач, сигналните ракети на „Детонатора“ могат да бъдат взривени по всяко време, чрез използване на %attack2%. Възползвайте се от радиуса на експлозията, за да ударите прикритите врагове или запалите множество противници!"
1229512295"[english]Tip_7_30" "As a Pyro, the Detonator's flares can be detonated at any time using %attack2%. Use the blast radius to hit enemies behind cover, or to set multiple enemies on fire!"
1229612296"Tip_7_31" "Като Подпалвач, нанасянето на щети с „Флогистинаторът“ запълва брояча за „Мммхм“. Веднъж щом се запълни, активирайте го, използвайки вторичната атака (%attack2%) с цел пълното презапасяване на здравето Ви и нанасяйте критични удари за кратко време!"
12297N/A"[english]Tip_7_31" "As a Pyro, inflicting damage with the Phlogistinator fills the 'Mmmph' meter. Once it is full, activate it using you secondary attack (%attack2%) in order to completely refill your health and inflict crits for a short time!"
N/A12297"[english]Tip_7_31" "As a Pyro, inflicting damage with the Phlogistinator fills the 'Mmmph' meter. Once it is full, activate it using you secondary attack (%attack2%) in order to inflict crits for a short time!"
1229812298"Tip_7_32" "Като Подпалвач, можете да използвате второстепенна стрелба на „Човекоразтопвача“ (%attack2%), за да угасите съотборници, които са запалени. За всеки погасен съотборник запазвате критичен удар, така че ги трупайте, докато настъпи удобен момент!"
1229912299"[english]Tip_7_32" "As a Pyro, you can use the Manmelter's secondary fire (%attack2%) to extinguish teammates that are on fire. For each teammate extinguished you store a critical hit, so save the crits until the opportune moment!"
1230012300"Tip_8_30" "Като Шпионин, ако нямате достатъчно време, за саботиране на сензорна картечница, след като сте наръгали Инженер в гърба, можете да станете невидим или се скрийте зад неговия дистрибутор."
2211622116"TF_WinterCrate2014_Naughty" "Сандъкът „Зимен непослушник 2014“"
2211722117"[english]TF_WinterCrate2014_Naughty" "Naughty Winter Crate 2014"
2211822118"TF_WinterCrate2014_Naughty_Desc" "Съдържанието на този сандък е неизвестно.\nСамо „Непослушните ключове“ пасват в ключалката му.\nНякои, но не всички, от предметите в този сандък са странни…\n\nСъдържанието му ще бъде ограничено и може да бъде набавено само от този сандък.\nСлед 16.02.2015 този сандък вече не ще може да бъде отворен."
22119N/A"[english]TF_WinterCrate2014_Naughty_Desc" "This crate's contents are unknown.\nOnly Naughty Keys fit the lock.\nSome, but not all, of the items in this crate are Strange...\n\nIts contents will be limited and only come from this crate.\nAfter 2/16/2015 this crate can no longer be opened."
N/A22119"[english]TF_WinterCrate2014_Naughty_Desc" "A memento from an age long past, this crate is purely decorative and can no longer be opened."
2212022120"TF_WinterCrate2014_Nice" "Сандъкът „Зимен послушник 2014“"
2212122121"[english]TF_WinterCrate2014_Nice" "Nice Winter Crate 2014"
2212222122"TF_WinterCrate2014_Nice_Desc" "Този сандък съдържа ограничени козметични предмети от общността.\nСамо „Послушните ключове“ пасват в ключалката му.\nНякои, но не всички, от предметите в този сандък са странни…\n\nСъдържанието му ще бъде ограничено и може да бъде набавено само от този сандък.\nСлед 16.02.2015 този сандък вече не ще може да бъде отворен."
22123N/A"[english]TF_WinterCrate2014_Nice_Desc" "This crate contains limited community cosmetics.\nOnly Nice Keys fit the lock.\nSome, but not all, of the items in this crate are Strange...\n\nIts contents will be limited and only come from this crate.\nAfter 2/16/2015 this crate can no longer be opened."
N/A22123"[english]TF_WinterCrate2014_Nice_Desc" "A memento from an age long past, this crate is purely decorative and can no longer be opened."
2212422124"TF_EOTL_medal" "Медалът за общественото обновление „End of the Line“ („Краят на релсите“)"
2212522125"[english]TF_EOTL_medal" "End of the Line Community Update Medal"
2212622126"TF_EOTL_medal_Desc" " "
2429824298"[english]TF_HalloweenItem_SoulDisappeared" "The Soul Gargoyle has disappeared"
2429924299"TF_Competitive_GCDown" "Времето за връзката на игралния координатор към сървъра изтече. Този мач приключи и вече е безопасно да бъде напуснат."
2430024300"[english]TF_Competitive_GCDown" "The server's connection to the game coordinator has timed out. This match has ended, and is now safe to leave."
24301N/A"TF_Competitive_Rank_1" "Новобранец"
24302N/A"[english]TF_Competitive_Rank_1" "Recruit"
24303N/A"TF_Competitive_Rank_2" "Наемник"
24304N/A"[english]TF_Competitive_Rank_2" "Mercenary"
24305N/A"TF_Competitive_Rank_3" "Полеви наемник"
24306N/A"[english]TF_Competitive_Rank_3" "Field Mercenary"
24307N/A"TF_Competitive_Rank_4" "Опитен наемник"
24308N/A"[english]TF_Competitive_Rank_4" "Veteran Mercenary"
24309N/A"TF_Competitive_Rank_5" "Диверсант"
24310N/A"[english]TF_Competitive_Rank_5" "Infiltrator"
24311N/A"TF_Competitive_Rank_6" "Оперативно лице"
24312N/A"[english]TF_Competitive_Rank_6" "Operator"
24313N/A"TF_Competitive_Rank_7" "Нашественик"
24314N/A"[english]TF_Competitive_Rank_7" "Raider"
24315N/A"TF_Competitive_Rank_8" "Партизанин"
24316N/A"[english]TF_Competitive_Rank_8" "Guerrilla"
24317N/A"TF_Competitive_Rank_9" "Агент"
24318N/A"[english]TF_Competitive_Rank_9" "Agent"
24319N/A"TF_Competitive_Rank_10" "Полеви агент"
24320N/A"[english]TF_Competitive_Rank_10" "Field Agent"
24321N/A"TF_Competitive_Rank_11" "Главен агент"
24322N/A"[english]TF_Competitive_Rank_11" "Master Agent"
24323N/A"TF_Competitive_Rank_12" "Наемен убиец"
24324N/A"[english]TF_Competitive_Rank_12" "Assassin"
24325N/A"TF_Competitive_Rank_13" "Полеви наемен убиец"
24326N/A"[english]TF_Competitive_Rank_13" "Field Assassin"
24327N/A"TF_Competitive_Rank_14" "Елитен наемен убиец"
24328N/A"[english]TF_Competitive_Rank_14" "Elite Assassin"
2432924301"QuestLog_Title_Halloween" "Том с Меразмузадания"
2433024302"[english]QuestLog_Title_Halloween" "Tome of Merasmissions"
2433124303"QuestLog_NoContractsPossible_Halloween" "Няма активна кампания.\nМеразмузаданията са недостъпни."
2473624708"[english]warbird_wrench_airwolf" "The Airwolf Wrench"
2473724709"warbird_scattergun_corsair" "Корсарският „Разпръсквач“"
2473824710"[english]warbird_scattergun_corsair" "The Corsair Scattergun"
N/A24711"Attrib_BurnDamageEarnsRage" "Натрупайте „Мммхм“ като нанасяте щети.\nАлт. стрелба при пълен „Мммхм“: Присмейте се, така че да придобиете критични удари за няколко секунди.\nНеуязвимост, докато изпълнявате „Мммхм“ присмеха."
N/A24712"[english]Attrib_BurnDamageEarnsRage" "Build 'Mmmph' by dealing damage.\nAlt-Fire on full 'Mmmph': Taunt to gain crit for several seconds.\nInvulnerable while 'Mmmph' taunting."
2473924713"Attrib_AmmoGivesCharge" "Събраните кутии с муниции също предоставят заряд"
2474024714"[english]Attrib_AmmoGivesCharge" "Ammo boxes collected also give Charge"
2474124715"Attrib_IsFestive" "Празнично увеселено"
2485024824"[english]TF_Competitive_RankUpTitle" "New Rank Achieved!"
2485124825"TF_Competitive_RankUp" "Достигнахте ранга „%s1“"
2485224826"[english]TF_Competitive_RankUp" "You have earned the rank of \"%s1\""
24853N/A"TF_Competitive_Rank_0" "Новобранец"
24854N/A"[english]TF_Competitive_Rank_0" "Recruit"
2485524827"TF_dec15_medic_winter_jacket2_emblem_style1" "Стил 1"
2485624828"[english]TF_dec15_medic_winter_jacket2_emblem_style1" "Style 1"
2485724829"TF_dec15_medic_winter_jacket2_emblem_style2" "Стил 2"
2489824870"[english]TF_dec15_a_well_wrapped_hat_style2" "Style 2"
2489924871"TFUI_InvTooltip_ItemFound" "%s1%s2%s3%s4%s5"
2490024872"[english]TFUI_InvTooltip_ItemFound" "%s1%s2%s3%s4%s5"
N/A24873"TF_Competitive_Rank" "Ранг"
N/A24874"[english]TF_Competitive_Rank" "Rank"
N/A24875"TF_Competitive_Rank_0" "Доброволец"
N/A24876"[english]TF_Competitive_Rank_0" "Volunteer"
N/A24877"TF_Competitive_Rank_1" "Доброволец"
N/A24878"[english]TF_Competitive_Rank_1" "Volunteer"
N/A24879"TF_Competitive_Rank_2" "Новобранец"
N/A24880"[english]TF_Competitive_Rank_2" "Recruit"
N/A24881"TF_Competitive_Rank_3" "Бързоходец"
N/A24882"[english]TF_Competitive_Rank_3" "Runner"
N/A24883"TF_Competitive_Rank_4" "Партизанин"
N/A24884"[english]TF_Competitive_Rank_4" "Guerrilla"
N/A24885"TF_Competitive_Rank_5" "Капер"
N/A24886"[english]TF_Competitive_Rank_5" "Privateer"
N/A24887"TF_Competitive_Rank_7" "Наемник"
N/A24888"[english]TF_Competitive_Rank_7" "Mercenary"
N/A24889"TF_Competitive_Rank_8" "Полеви наемник"
N/A24890"[english]TF_Competitive_Rank_8" "Field Mercenary"
N/A24891"TF_Competitive_Rank_9" "Ветеран наемник"
N/A24892"[english]TF_Competitive_Rank_9" "Veteran Mercenary"
N/A24893"TF_Competitive_Rank_10" "Оператор"
N/A24894"[english]TF_Competitive_Rank_10" "Operator"
N/A24895"TF_Competitive_Rank_12" "Специалист"
N/A24896"[english]TF_Competitive_Rank_12" "Specialist"
N/A24897"TF_Competitive_Rank_13" "Агент"
N/A24898"[english]TF_Competitive_Rank_13" "Agent"
N/A24899"TF_Competitive_Rank_14" "Полеви агент"
N/A24900"[english]TF_Competitive_Rank_14" "Field Agent"
N/A24901"TF_Competitive_Rank_16" "Наемен убиец"
N/A24902"[english]TF_Competitive_Rank_16" "Assassin"
N/A24903"TF_Competitive_Rank_17" "Полеви наемен убиец"
N/A24904"[english]TF_Competitive_Rank_17" "Field Assassin"
N/A24905"TF_Competitive_Rank_18" "Елитен наемен убиец"
N/A24906"[english]TF_Competitive_Rank_18" "Elite Assassin"
2490124907}
2490224908}