Aktualizacja z 2 września 2009

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Lista zmian

Team Fortress 2

  • Naprawiono pojawianie się efektów cząsteczkowych "obiektów niewidocznych w kamerze" podczas obserwowania z widoku pierwszoosobowego i niepojawianie się ich podczas obserwacji z widoku trzecioosobowego.
  • Naprawiono błąd inwentarza, który powodował niewyświetlanie się niektórych przedmiotów.
  • Dodano wsparcie wyjaśniania manipulacji przedmiotami z zaplecza klienta