Afstandsredder

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Fik dig!
Engineer der redder en bygning langt væk

Afstandsredderen er et fællesskabsskabt primært våben til Engineer. Den ligner det normale Haglgevær, men uden at tønden er savet af og med en lille permanent tændt skærm, der viser en bevægelig sinuskurve hvor man typisk kunne finde et sigte. Skærmen er forbundet til en gul eller orange boks for enden af tønden med et holdfarvet lys i enden.

Mens Afstandsredderen er Engineer's aktive våben, er den i stand til at samle op enhver af hans bygninger der befinder sig i hans direkte synsfelt og er langt væk, for en pris af 100 Metal. Ved at samle en bygning op på denne måde teleporteres bygningen straks ind i Engineerens besiddelse med et holdfarvet glimt og efterlader en sporingsstråle, der midlertidigt informerer andre om brugerens placering. Våbnet affyrer også unikke pile i stedet for kugler, som reparerer 60 helbred til egne bygninger, der koster metal, i forholdet 4:1 (helbred:metal) ratio (I brug vil heling af 4 helbred forbruge 1 enhed af metal). Bemærk, at disse skud kun vil reparere bygningen og ikke genopfylde ammunition, anvende opgraderinger eller beskadige tilknyttede fjendtlige Sapperer. Hvis man skyder på en Teleporter vil det ikke reparere den anden side.

Ulempen ved disse fordele er, at våbnet har meget mindre ammunition end sin standard modpart, med en magasinstørrelse på kun 4 og et reservelager på 16. Desuden betyder besiddelse af Afstandsredder at Engineeren bliver mærket til døden når han samler en bygning op, hvilket får ham til at tage mini-krits fra indkommende skade, så længe han har samlet bygningen op, og i et par sekunder efter at han har genplaceret den. Denne effekt gælder, uanset om bygningen blev samlet op vha Afstandsredders evne eller ej.

Som med de fleste projektiler, kan Afstandsredders pile blive reflekteret af Pyroers trykluftstød. Reflekterede pile vil forårsage almindelig skade på fjendtlige bygninger, men kan ikke reparere egne bygninger og har simpelthen ingen effekt.

Afstandsredder blev bidraget til Steam-værkstedet.

Skade- og funktionstider

Se også: Skade
Skade og funktionstider
Skudtype Projektil
Skadetype Kugle
Afstands- eller Nærkampsskade? Afstand
Skade
Maksimal skade 150% 60
Grundskade 100% 40
Minimum skade 52.8% 21
Klods hold 60
Mellem rækkevidde 27
Lang rækkevidde 21
Kritisk 120
Småkritisk 54-72
Funktionstider
Angrebsinterval 0.625 s
Genladning (første) 1.0 s
Genladning (efterfølgende) 0.5 s
Værdierne er omtrentlige og bestemt ved hjælp af fællesskabstestninger.

Demonstration

Smedearbejde

Se også: Smedearbejde

Arbejdstegninger

Eureka-effekten Genvundet Metal Afstandsredder
Item icon Eureka Effect.pngx3 + Item icon Reclaimed Metal.png = Item icon Rescue Ranger.png
Klassepolet - Engineer Positionspolet - Primær Skrotmetal Mulige resultater
Item icon Class Token - Engineer.png + Item icon Slot Token - Primary.png + Item icon Scrap Metal.png =
Item icon Frontier Justice.png Item icon Widowmaker.png Item icon Pomson 6000.png Item icon Rescue Ranger.png
Item icon Panic Attack.png

Sær variant


Relaterede præstationer

Leaderboard class engineer.png Engineer

Godt Håndværk
Godt Håndværk
Hjælp en enkelt bygning med at tage over 2000 skadespoint uden at blive ødelagt.


Feltlazaret
Feltlazaret
Reparer en sentry under beskydning, mens du heles af en Medic.
Geværbegær
Geværbegær
Udfør 50 reparationer og/eller genladninger af en Sentry, der styres af en anden Engineers Wrangler.


Blyforgiftning
Blyforgiftning
Brug dit haglgevær til at gøre det af med en fjende, der for nyligt har taget skade af din sentry.

Leaderboard class medic.png Medic

Jordemoderkrise
Jordemoderkrise
Helbred en Engineer, mens han reparerer sin sentry, når den er under fjendtlig beskydning.

Opdateringshistorik

20. december 2012-opdateringen (Mecha-opdateringen)
 • Afstandsredder blev tilføjet til spillet.

21. december 2012-opdateringen

 • Fiksede at Afstandsredderens pile brugte de forkerte hit boxes.

24. januar 2013-opdateringen

 • Fiksede manglende tekst i opskriftsbeskrivelsen til Afstandsredder.
 • Opdaterede Afstandsredder så den kan bruges som en smedeingrediens.

10. juli 2013-opdateringen

 • Ændrede attributter:
  • Øgede skade pr. pil med 14%.
  • Øgede bygningshelbredelse fra 50 til 75 pr. pil.

12. november 2013-opdateringen

 • [Udokumenteret] Tilføjede Samlers kvalitet.

6. december 2013-opdateringen

 • [Udokumenteret] Tilføjede Sær kvalitet.

1. april 2014-opdateringen

 • [Udokumenteret] Fiksede at krit boostet lyset ikke blev vist

4. november 2014-opdateringen

 • Opdaterede Afstandsredderen så spillere ikke længere kan blokere dens evne til at samle bygninger op på lang afstand.

5. november 2014-opdateringen

 • Fiksede at Afstandsredder kunne samle bygninger op gennem vægge.

[Unknown Date]

 • Fiksede at Afstandsredder pile gjorde hovedskud skade når de reflekteres.

2. juli 2015-opdateringen #1 (Gun Mettle-opdateringen)

 • Ændret attribut:
  • Nedsatte omkostningerne ved opsamling af bygninger på lang afstand fra 130 metal til 100 metal

8. juli 2015-opdateringen #1

17. december 2015-opdateringen (Tough Break-opdateringen)

 • Ændret attribut:
  • Helbredelse pr. pil sænket fra 75 til 60.

20. oktober 2017-opdateringen (Jungle Inferno-opdateringen)

 • Ændrede attributer:
  • Reperationer på afstand bruger nu metal i forholdet 4 til 1 mellem helbred og metal (tidligere brugte den intet metal).
 • [Udokumenteret] Ændrede våbenbeskrivelse.

7. november 2017-opdateringen

 • Fiksede at Afstandsredderen ikke tegner dens vedhæftede skærm korrekt.

13. december 2017-opdateringen

 • Fiksede at Afstandsredderen ikke talte med i opnåelsen af Engineer præstationen "Blyforgiftning".

21. december 2017-opdateringen (Smissmas 2017)

28. marts 2018-opdateringen #1

 • Fiksede manglende display-attribut for Afstandsredder (kun klientvisningsproblem).

Ubrugt indhold

 • Der er et sæt ubrugte lyde til dette våben, der er forbundet med teleportering af bygninger og en form for opladning.
  • Nogle af lydene er navngivet rescue_ranger_teleport_send_01 og rescue_ranger_teleport_receive_01, det antyder, at dette våben kunne have været i stand til både at samle bygninger op på afstand og placere dem på afstand.
 • Ubrugt tekst og en ubrugt attribut antyder, at dette våben oprindeligt ikke tillod brugerne at teleportere deres bygninger frit, så længe de havde metal, men i stedet krævede det, at brugeren skulle gøre skade for at fylde "Rednings Energi" op før de kunne teleportere deres egne bygninger.
  • Strengen for teksten i sprogfilerne er TF_Rescue og indeholder teksten ENERGY mens attributtens beskrivelse er Generate building rescue energy on damage.

Fejl

 • Engineer Præstationen Sammenhold Gør Stærk kan ikke opnås med Afstandsredderen, på trods af, at den kan reparere egne bygninger.
 • Reflekterede pil fra Pyros heler ikke bygninger.
 • Når man samler en niveau 3 Sentry Gun op fra en afstand, kan spilleren muligvis ikke placere den.
 • Pile ser ud til at reparere omplacerede bygninger, selv om de endnu ikke kan repareres, fordi genopbygningen ikke er afsluttet.
 • Hvis Engineeren samler en bygning op når en Spy lige har sappet den, vil Engineeren samle den op med succes, men før bygningen placeres, vises Sapper-modellen på arbejdstegningerne og den vil konstant beskadige bygningen, men da det er umuligt at beskadige bygningen, mens den er samlet op, vil bygningens helbred også blive ved med at regenerere sig. Hvis spilleren placerer bygningen, vil Sapperen ikke kunne ødelægges, men bygningen fungerer stadig normalt.
 • Afstandsredder drab tæller som Sentry Gun drab i Engineer kontrakter.
 • Pilenes partikeleffekt vises på bagsiden af våbnet i stedet for på Haglgeværets tip.

Paratviden

 • Amplituden af sinusbølgen på skærmen er baseret på brugerens metal: Hvis man har fuldt metal, er bølgen maksimalt høj, mens den bliver betydeligt fladere, hvis man ikke har nok metal til at samle en bygning op på lang afstand, og hvis man ikke har noget metal, bliver bølgen næsten helt flad.

Galleri

Se også