Předměty

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search


Tento článek pouze popisuje předměty z Team Fortress 2. Pro specifické předměty jako jsou lékárničky, náboje a kov, prosím zhlédněte Sebratelné předměty.
Postavím ho do místnosti s trofejemi,... k těm dalším.
Scout, který právě našel svůj třetí předmět ve hře.

Předměty odkazují na objekty, které může hráč sbírat a použít v Team Fortress 2. S určitými výjimkami, zbraně jsou jediný typ předmětů, které přímo ovlivňují hratelnost, všechny ostatní předměty jsou pouze kosmetické.

Typy

Existuje pět typů předmětů:

Rocket Launcher Vintage Tyrolean Paint Can Dueling Mini-Game Director's Vision
Zbraně Kosmetické předměty Nástroje Funkční předměty Taunty

Data vydání předmětů

Původní článek: Item timeline

Získávání předmětů

Systém náhodného nalezení

Původní článek: Item drop system

Nejběžnější způsob získání předmětu je skrz systém náhodného nalezení, po uplynutí úrčité doby hraní (nezahrnuje idling), systém přidělí hráči náhodný předmět. Po obdržení je tento předmět umístěn do hráčova batohu a hra zobrazí nově nabytý předmět na obrazovce a také na serveru v podobně textové zprávy. Předměty obdržené touto metodou mohou být zbraně, Mann Co. Krabice, určité kosmetické předměty a nástroje. Existuje doba po kterou tyto předměty hráč může získat, po překročení tohoto intervalu již hráč po zbytek týdne nezíská žádné předměty.

Achievementy

Původní článek: Achievements

Původní metoda získávání předmětů. Každá třída má své achievementy, kdy po splnění určitého počtu těchto achievementu, hráč získá Milestone Achievement. Získání těchto milníků odmění hráče předmětem ze specifické aktualizace pro danou třídu (nezahrnuje Gunboats). Ty lze pro jeden účet získat pouze jednou, i když jsou achievementy resetovány. Pro tuto metodu existují výjimky, jako je Ghastly Gibus, získaný skrz Ghastly Gibus Grab achievement a Pyrovision Goggles, získané skrz A Fresh Pair of Eyes achievement. Dále, určité propagační předměty vyžadují získání achievementu v jiné hře na Steamu.

Zakoupení

Původní článek: Mann Co. Store

Předměty lze zakoupit přímo v Mann Co. Obchodu za peníze z hráčovy Steam Peněženky. Tato možnost byla představena v Mann-Conomy Update, obchod poskytuje hráčům další možnost jak získat předměty bez čekání na jejich nalezení, craftování nebo obchodování. Tvůrci komunitních předmětů získávají procenta z prodeje jejich výtvorů.

V minulosti byly předměty zakoupeny v Mann Co. Obchodu nesměnitelné nebo nepoužitelné v craftování (vyjímaje nástrojů jako je Paint Can). Nicméně, bonusové předměty získané v obchodě (jako jsou bonusové předměty za utracení minimální částky $20 za jeden nákup, před Mann Co. Store Package) nešly použít v craftování. Použití Gift Wrapu z obchodu na další předmět získaný z obchodu jej umožní směnit.

Momentálně lze kterýkoliv kosmetický předmět zakoupený v Mann Co. Obchodu od Patch z 21. listopadu 2012 použít v craftování.

Krabice

Původní článek: Mann Co. Supply Crate

Mann Co. Supply Key, dostupný v Mann Co. Obchodě, lze použít s Mann Co. Supply Crate a získat tak předmět uvnitř. Všechny takto získané předměty z from a Mann Co. Krabice jsou směnitelné. Otevření krabice je jediný způsob, kromě obchodování, jak získat Unusual předměty, Strange zbraně a Strange Parts. Dále jsou určité předměty v jiný kvalitách, jako jsou předměty Robotic Boogaloo, ty jsou také dostupné pouze skrz otevírání krabic. Každá krabice má jiné číslo série, každá série obsahuje jinou sadu předmětů.

Craftování

Původní článek: Crafting

Hráči mohou vycraftovat nechtěné nebo duplicitní předměty (jako jsou zbraně) do kosmetický předmětů nebo kovu. Pro tvorbu předmětů, musí hráč použít nákresy. Pokud se hráč pokusí craftovat předměty, které neodpovídají žádnému nákresu, neobdrží žádný nový předmět a ingredience zůstanou v hráčově batohu.

Darování

Hrači mohou získat předměty od jiných hráčů skrze darování. Gift Wrap umožňuje obchodovat s předměty, i když jsou nesměnitelné, s ostatními hráči (i když jsou offline). Existují další Dárky, které po použití udělí předmět hráčům na serveru. Určité dárky udělí náhodný předmět, kdežto jiné udělí specifický předmět.

Obchodování

Původní článek: Trading
Rozhraní obchodování.

Systém obchodování umožňuje hráčům vyměňovat si předměty, za podmínky, že jsou směnitelné.

Promo akce

Původní článek: Promotional items

Určité kosmetické předměty a zbraně byly uděleny hráčům jako propagační předměty pro jiné hry na Steamu. Tyto hry jsou následující: Left 4 Dead 2, Sam & Max: The Devil's Playhouse, Alien Swarm, Worms Reloaded, Poker Night at the Inventory, Killing Floor, Monday Night Combat, Rift, Homefront, Total War: Shogun 2, Football Manager 2012 a mnoho dalších.

Od Patch z 3. února 2011 jsou propagační předměty udělovány v Genuine kvalitě.

Události

Existuje několik specifický předmětů z událostí, například: Mildly Disturbing Halloween Mask, Halloween Masks, Golden Wrench, Gentle Manne's Service Medal a Saxxy, tyto předměty lze získat z určitých událostí.

Duely

Původní článek: Dueling Mini-Game

Pokaždé když hráč zvýší úroveň svého odznaku (výhrou 10 duelů), obdrží hráč Dueling Mini-Game s 5 použíti a náhodný předmět, tento předmět může být cokoliv co lze běžně najít, zbraň, kosmetický předmět nebo nástroj. Krabice tímto způsobem získat nelze.

Komunitní příspěvky

Zhlédněte také: Steam Workshop

Komunitní předměty jsou udělovány ručně společností Valve, jako oceněni výjimečných přispěvatelů. Dříve byly tyto předměty uděleny hráčům za mapy nebo modely (přidané přes Steam Workshop), za asistenci Valve v jazykových překladech nebo v nalézání chyb a zneužití. Komunitní předměty byly uděleny i za jiných okolností. Předměty v self-made kvalitě jsou uděleny hráčům, kteří vytvoří předmět a ten se pak oficiálně dostane do hry (přes Steam Workshop nebo přes soutěž Art Pass soutěž). Wiki Cap je udělena hráčům, kteří významně přispěli na Team Fortress Wiki.

Komunitní předměty

Původní článek: Steam Community Market

Hráči si mohou zakoupit předměty ze Steam Komunitního trhu použitím financí dostupných v hráčově Steam peněžence. Předměty lze prodávat z domovské stránky komunitního trhu nebo přímo z hráčova batohu. Momentálně seznam prodejních předmětů zahrnuje nástroje, Festive a Botkiller zbraně, Unusual a Strange kosmetické předmět, Killstreak Kity a Fabricatory, Killstreak zbraně, Chemistry Sety a předměty v Vintage, Genuine nebo Haunted kvalitách. Při prodávání předmětů na komunitním trhu je účtován poplatek ve výši 10% z požadované ceny. Předměty zakoupené na komunitním trhu jsou okamžitě přidány do inventáře hráče, který je zakoupil a finance do peněženky hráče který je prodal.

Předměty ve výslužbě

Původní články: List of retired items, Mann Co. Supply Crate

Určité předměty jsou již ve výslužbě, to znamená, že již nejsou dostupné v Mann Co. Obchodě, skrz craftování, skrz systém náhodného nalezení, nebo jako Unusual předměty z krabic. Jediné způsoby získání těchto předmětů jsou: směňování, jako dárek, zakoupení na Steam Komunitní trhu nebo v případě kosmetických předmětů, otevření krabic které je obsahují.

Limitovaný počet

Limitovaný počet je atribut přidány k předmětům, které již nelze získat přes craftování, systém náhodného nalezení, z krabic (pokud není krabice uvedena v popisu) nebo v Mann Co. Obchodě. Předměty s tímto atributem které jsou směnitelné lze prodat na Steam Komunitním trhu.

Charakteristiky

Backpack Force-A-Nature.png
Kvalita
Předmět (úroveň #)
Neutrální atribut
Positivní atribut
Negativní atribut
Informační panel o předmětu, který se objeví ve hře a v batohu.

Úrovně

Původní článek: Item levels

Každý předmět v Team Fortress 2 má specifickou nebo náhodou úroveň. Kosmetické předměty mají náhodně úrovně (s určitými výjimkami), kdežto zbraně mají specifickou úroveň podle druhu zbraně. Kov, nástroj a akční předměty mají takéž specifické úrovně.

Úrovně jsou čistě kosmetické vlastnosti a nemají žádný vliv na hratelnost. Kosmetické předměty vydané v Scream Fortress aktualizaci mají úroveň 31, protože na tento den připadá Halloween (31. říjen).

Kvalita

Původní články: Item quality, Item quality distribution

Kvalita předmětů je kosmetická vlastnost kterou mají všechny předměty v batohu. K předmětu je přidána podle toho kdy a jak byl předmět získán a rozlišena barvou písma názvu předmětu viditelném ve hře nebo v batohu. Například, základní zbraně jako je Scattergun mají "normal" kvalitu (šedá) a unusual předměty jako je Horsemann's Headtaker mají předponu 'unusual' (fialová). Předměty získané před Mann-Conomy aktualizací mají předponu Vintage a název modrou barvou.

Atributy

Zhlédněte také: Full list of item attributes

Atributy jsou vlákna a hodnoty přidané k předmětu definující jejich efekt. Atribut může být neutrální, pozitivní nebo negativní. Negativní atributy poškozují uživatele, positivní atribut jej posiluje a neutrální atribut nepoškozuje ani neposiluje, ale spíše mění chování.

Úpravy

Původní články: Paint Can, Name Tag, Description Tag, Decal Tool, Strange Part, Strange Filter
Backpack Scattergun.png
Scattergun
Scattergun (úroveň 1)
+ Name Tag
+
Description Tag
=
Backpack Scattergun.png
"Vlastní název zbraně"
Scattergun (úroveň 1)
"Vlastní popis!"
Nástroje Name and Description Tag dovolují hráči změnit nazvý a popisy předmětů. Tyto modifikace jsou viditelné i ostatními hráči.
Backpack Brigade Helm.png
Brigade Helm
Hat (úroveň 50)
+ Item icon Paint Can 729E42.png =
Paint Splat 729E42.png
Backpack Brigade Helm.png
Brigade Helm
Klobouk (úroveň 50)
Nástrojem Paint Can lze změnit barevní schéma předmětů ve hře. Momentálně, lze obarvit pouze určité kosmetické předmět, Valve však nevyloučilo obarvení zbraní v budoucnu.[1]
Backpack Conscientious Objector.png
Conscientious Objector
Sign (úroveň 25)
+ Item icon Decal Tool.png
+
Paint Splat Decal Large.png
(Any image here)
=
Paint Splat Decal.png
Backpack Conscientious Objector.png
Conscientious Objector
Sign (úroveň 25)
Nástroj Decal Tool lze použít k aplikování vlastního obrázku na Flair!, Photo Badge, Clan Pride nebo Conscientious Objector.
Viewmode strange.png
Backpack Rocket Launcher.png
Strange Rocket Launcher
Strange Rocket Launcher - Zabití: 5
+ Backpack Strange Part Airborne Enemies Killed.png =
Viewmode strange.png
Backpack Rocket Launcher.png
Strange Rocket Launcher
Strange Rocket Launcher - Zabití: 5
(Zabitých nepřátel nacházejících se ve vzduchu: 0)
Nástroj Strange Part lze použít k přidání maximálně třech dalších počítadel ke Strange zbraním.
Viewmode strange.png
Backpack Rocket Launcher.png
Strange Rocket Launcher
Strange Rocket Launcher - Zabití: 5
+ Backpack Strange Filter - Yukon (Community).png =
Viewmode strange.png
Backpack Rocket Launcher.png
Rocket Launcher
Strange Rocket Launcher - Zabití: 5
Nástroj Strange Filter lze použít k zaznamenávání statistik na určité mapě. Ke zbrani je přidána předpona v závislosti na zvolené mapě.

Batoh

Původní článek: Backpack

V batohu jsou uloženy všechny předměty získané hráčem. Všechny batohy obsahují 50 políček pro ukládání předmětů. Po zakoupení premium účtu se tento počet zvýší na 300 políček (6 stran po 50 políčkách). Další políčka lze přidat nástrojem Backpack Expander na maximální počet 2000 políček (40 stran).

Viditelnost

Existují dvě metody jak si prohlídnout předměty, jejich obarvení, kvalitu, název a popis. První z nich je po smrti, kdy deathcam zobrazí hráče odpovědného za zabití a úplné informace o zbraní kterou nese, kromě základních zbraní. Druhá metoda je přes inspekci, kdy hráč musí nasměrovat kurzor na spoluhráče a opakovaně mačkat klávesu ( výchozí nastavení je klávesa F) pro prohlížení zbraní které spoluhráč nese.

Chyby

  • Občas se stává, že kosmetické a určité předměty (předměty které se nepoužívají pro boj, jako je Razorback) poletují v prostoru na mapě jako by zamrzly na pozici kde se předtím nacházel hráč. Občas se tyto předměty připnou k pozorovateli.

Odkazy