Invasion Community Update Medal

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Invasion Community Update Medal je komunitou vytvořený kosmetický předmět pro všechny třídy. Je to stříbrná medaile s létajícím talířem a tažným paprskem.

Tento předmět byl přidělen tvůrcům Invasion Community Update, stejně jako u Electric Badge-aloo a End of the Line Community Update Medal.


Minulé změny

Patch z 6. října 2015 (Invasion Update)

  • [Nezmíněno] Přidán Invasion Community Update Medal.

Galerie

Zhlédněte také