Heavy voice commands/pl

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Gruby

Poniżej przedstawione są komendy głosowe Grubego.

Menu wypowiedzi 1

Medyk! - Domyślny klawisz: Z → 1
Dzięki! - Domyślny klawisz: Z → 2
Ruchy ruchy ruchy! - Domyślny klawisz: Z → 3
Naprzód! - Domyślny klawisz: Z → 4
Idź w lewo! - Domyślny klawisz: Z → 5
Idź w prawo! - Domyślny klawisz: Z → 6
Tak - Domyślny klawisz: Z → 7
Nie - Domyślny klawisz: Z → 8

Menu wypowiedzi 2

Nadchodzą! - Domyślny klawisz: X → 1
Szpieg! - Domyślny klawisz: X → 2
Działko przed nami! - Domyślny klawisz: X → 3
Teleporter, tutaj! - Domyślny klawisz: X → 4
Zasobnik, tutaj! - Domyślny klawisz: X → 5
Działko, tutaj! - Domyślny klawisz: X → 6
Aktywuj Ładunek! - Domyślny klawisz: X → 7

Menu wypowiedzi 3

Pomocy! - Domyślny klawisz: C → 1
Okrzyk wojenny - Domyślny klawisz: C → 2
Na zdrowie! - Domyślny klawisz: C → 3
Szyderstwo - Domyślny klawisz: C → 4
Pozytywny- Domyślny klawisz: C → 5
Negatywny - Domyślny klawisz: C → 6
Dobry strzał! - Domyślny klawisz: C → 7
Dobra robota! - Domyślny klawisz: C → 8