Glitched Circuit Board

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Whoa, whoa, whoa!
Scout når GateBot Lyset selv-destruerte

Glitched Circuit Board er en kosmetisk gjenstand lagt til i 22 november 2013 Patch. Den ble brukt til å erstatte alle robot gate hatter som ble uheldigvis lagbar i 21 november 2013 Patch. Som Knapt smeltet kondensator, så endrer ikke denne gjenstanden utseende til klassene når den brukes.

Oppdateringshistorikk

22 november 2013 Patch

  • Fikset en feil som gjorde robot "gate hatt" gjenstanden lagbar. Gate hatter som ble laget samtidig som feilen var aktiv ble selv-destruert og gjort om til en begrenset-mengde Glitched Circuit Board som et minnesmerke

17 september 2014 Patch

  • La til Begrenset attribut til Glitched Circuit Board

29 august 2016 Patch

  • [Udokumentert] Oppdaterte gjenstand type trå for Glitched Circuit Board.