Místo nošení

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Oblasti pro nošení předmětu je atribut předmětu, který určuje, na jaké části těla se daný předmět nachází. Tento atribut má každý klobouk a postranní předmět a nelze díky němu nosit dva předměty ve stejné oblasti. Oblasti pro nošení předmětů byly představeny kvůli prolínání dvou postranních předmětů nebo klobouku a postranního předmětu (například 2x brýle atp.).

Celkem existuje 24 oblastí. Postranní předměty jich mají mnoho, zatímco klobouky mají pouze hat (klobouk) nebo whole_head (celá hlava).

Konflikty

Následující tabulka ukazuje, jaké oblasti nelze používat zároveň.

Oblast Nelze s
Glasses Face, Lenses
Pocket (Heavy) Medal
Whole Head Hat, Face, Glasses, Ears

Seznam oblastí

Chyby

  • Pokud je komunikace mezi uživatelem a Steam servery příliš pomalá, lze obléct 2 předměty ze stejné oblasti.

Minulé změny

Patch z 13. října 2011 (Manniversary Update & Sale)

  • Přidán druhý postranní slot a oblasti pro nošení předmětů.