Conquistador

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
We have commandeered my point!
Soldier conquering a point

Conquistador je komunitou vytvořený klobouk pro Soldiera. Jedná se o dobyvatelskou helmu nošenou převážně španělskými conquistadory (Anglicky).

Conquistador byl nahrán do Steam Workshopu pod jménem "Morium".

Minulé změny

Patch z 2. února 2012

  • Conquistador byl přidán do hry.

Drobnosti

  • Termín conquistador (Anglicky) označuje španělské dobrodruhy, kteří cestovali do Ameriky, kde hledali nová území a zlato.

Galerie