Big Steel Jaw of Summer Fun

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
My flesh, it burns!
The Heavy on large chunks of fun summer metal bolted through his flesh

Big Steel Jaw of Summer Fun je postranní předmět pro Heavy. Je to velká železná past na medvědy na Heavyho hlavě.

Minulé změny

Patch z 1. července 2011

  • Big Steel Jaw of Summer Fun byl přidán do hry.

12. července 2011 [Update schématu předmětu]

  • Tento předmět lze nyní použít při craftování.

Patch z 18. července 2011

  • Tento předmět lze nyní vycraftovat.