Beacon from Beyond

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Mmph mphna mprh.
Pyro děkující lucerně

Beacon from Beyond je komunitou vytvořený kosmetický předmět pro všechny třídy. Je to kostnatá paže v potrhaném, černém rukávu držící starou kovovou lucernu se zářící svíčkou uvnitř. Lucerna se houpe dopředu a dozadu při hráčově pohybu.

Tento předmět může být nošen pouze během Halloweenu nebo úplňku; v jiných obdobích se nezobrazí ve hře, pokud nemá server zapnutý Halloweenský mód. Předmět může být vybaven, ale ve hře není vidět.

Beacon from Beyond byl přidán na Steam Workshop.

Minulé změny

Patch z 29. října 2013 (Scream Fortress V)

  • Beacon from Beyond byl přidán do hry.

Chyby

  • Při oblečení tohoto předmětu jsou všechny části těla schovány kromě, Scoutových bot, Demomanových bot, Pyrovy kyslíkové nádrže a masky, Heavyho pěstí, Engineerovy pravé ruky a Medicova batohu.

Galerie