Ryggsäck

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Denna artikel handlar om själva ryggsäcken. För andra användningsområden för namnet, se Ryggsäck (disambiguering).
Backpack case.png

Ryggsäcken är en spelares personliga lager, vilken tillåter förvaring utav alla föremål is spelet. Föremål hålls i individuella platser och kan granskas. flyttas och tas bort inom ryggsäckens gränssnitt. De flesta verktyg kan endast användas via ryggsäcken. Föremål visas som sidor, som har 50 platser var. Ryggsäcken kan även sorteras efter klass, sällsynthet och typ.

Ryggsäcken introducerades till spelet tillsammans med de första upplåsbara föremålen i Gold Rush Uppdateringen, April 2008, med en kapacitet på endast 50 platser. Förvaringsstorleken har sedan dess ökats ett flertal gånger, och sedan den Australiska Jul-uppdateringen i December 2010, har ryggsäcken 300 platser (eller 6 sidor). Den Australiska Jul-uppdateringen introducerade även verktyget Ryggsäcksutökaren, vilket möjliggör för spelaren att utöka sin ryggsäck med 100 platser per användning och upp till totalt 1000 platser. De spelare med Gratis att Spela versionen av Team Fortress 2 kommer vara begränsade till en enda ryggsäckssida (50 platser); när de väl blir Premium spelare genom att köpa något inom spelet, kommer deras ryggsäck att uppgraderas till standardkapacitet.

Föremål som förflyttas i ryggsäcken kommer ge ifrån sig distinkta ljud baserade på dess typ; ett ljud kan vanligtvis höras när ett föremål plockas upp och ett annat då det läggs ned igen. Till exempel, Eyelandern kommer ge ifrån sig ett ljud liknande ett svärd som dras och Bonk! Atomic Punch kommer ge ifrån sig ljudet av en burk läsk som öppnas då den plockas upp, samt ljudet av en burk som fallet mot marken då den blir nedlagd. Vissa föremål har unika ljudeffekter, så som Das Bildförstärkare, som gör ett ljud som är tänkt vara att glasögonen sätts på och av. Sirener kommer spela upp deras ljudeffekter.

Uppdateringshistorik

April 29, 2008 Patch (Gold Rush Uppdateringen)
 • Ryggsäcken introducerades med en förvaringskapacitet av 50 föremål.

April 20, 2009 Patch

 • Lade till förmågas för spelare att kunna permanent ta bort föremål från deras lager genom att använda ryggsäcksmenyn. Detta återställer inte framsteg. När ett föremål har tagits bort kan den aldrig återfås.


Augusti 13, 2009 Patch

 • Lade till en dra & släpp funktion för att flytta föremål. Föremålsplacering behålls.
 • Lade till flerval, vilket tillåter dig att ta bort flera föremål samtidigt.
 • Lade till en ny tangent till tangentbindningssidan som öppnar ditt lager direkt till din ryggsäck.
 • Fixade att panelen då man svävade över ikonen då ryggsäcken först visas, var ur placering.

September 15, 2009 Patch

 • Ryggsäckens lagringskapacitet ökades till 100.
 • Backpack can now be sorted by type.
 • Flerval i ryggsäcken görs nu genom att hålla ned Ctrl tangenten.

Juni 10, 2010 Patch

 • Lade till hjälp på ryggsäckssidan.

September 30, 2010 Patch (Mann-Konomi Uppdateringen)

 • Ryggsäckens lagringskapacitet ökades till 200.

December 17, 2010 Patch (Australisk Jul)

 • Ryggsäckens lagringskapacitet ökades till 300.
 • Verktyget Ryggsäcksutökaren introducerades, vilken tillåter spelaren att utöka sin ryggsäck med 100 platser per användning och upp till 1000 totalt.

April 14, 2011 Patch (Hattlösa Uppdateringen)

 • Ryggsäcken kan nu sorteras efter sällsynthet.
 • Förbättrade sorteringsalgoritmen för ryggsäcken.

April 15, 2011 Patch

 • Fixade att ryggsäcken var otillgänglig för vissa spelare.

April 18, 2011 Patch

 • Fixade att ryggsäcksbilder inte ritades korrekt.
 • Fixade att spelare inte hade tillgång till deras utrustning.

Maj 6, 2011 Patch

 • [Odokumenterad] Om man klickar på återställ när man har ett numrerat föremål valt, kommer även numret att tas bort.

Maj 12, 2011 Patch

 • Lade till en inställning att “Visa efter ordning” i ryggsäcken på utrustningssidan.

Juni 23, 2011 Patch (Überuppdateringen)

 • Gratis att Spela ryggsäckar har fått definierade regler. Ryggsäckarna är begränsade till 50 föremål, men blir standard då de uppgraderar till Premium status.

Augusti 18, 2011 Patch

September 2, 2011 Patch

 • Lade till en checkruta för Ryggsäcksdialogen, som färglägger föremål baserade på deras kvalitet.

November 21, 2912 Patch

 • Ryggsäckens lagringskapacitet ökades till 2000.

Buggar

 • Funktionen för automatisk sortering kommer inte att fungera om spelaren har mer än 520 föremål.
 • Ibland, beroende av olika anledningar, kan föremål bli "felaktigt placerade" när man placerar föremålet på ett annat föremål, så att ett av dem försvinner. (Notera: Föremålet försvinner inte från ryggsäcken. Spelaren måste därefter flytta runt föremål för att få den att visas igen.)
 • Med "Visa kvalitéfärger" på, kommer föremålet att återställas till dess normala plats utan sin kvalitetsfärg om du skulle dra föremålet till ett felaktigt område (utanför ramen). Färgen visas åter igen om du väljer föremålet eller byter sida.
 • När "Visa kvalitéfärger" är på, kommer namnet på föremålet i ikonen inte visas i utrustningsmenyn eller tillverkningsmenyn. Däremot så spelar detta ingen roll eftersom att en låda med namn och detaljer visas för föremålet.

Kuriosa

 • När man sorterar efter klass kommer föremålen att använda den interna ordningen (vilken är den samma som Team Fortress Classic) istället för den välkända rollbaserade ordningen.

Galleri

Gränssnitt

Annat

Se även