5Gorge

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
5Gorge
5gorge1.png
Grundläggande Information
Typ Kontrollpunkter
Filnamn: cp_5gorge
Utvecklare: Valve
Kartinformation
Miljö: Alpin
Scensättning: Dagsljus, soligt
Pyrovision: Ja
Kartföremål
Healthico.png Hälsopaket: Smallhealth.png ×4  •  Mediumhealth.png ×18  •  Largehealth.png ×1
Ammoico.png Ammunitionslådor: Mediumammo.png ×14   •   Largeammo.png ×9
Map Photos
Menu photos cp 5gorge.png
Map Overview
5Gorge overview.png
Det är inte möjligt!
Tunga artilleristen om att Gorge har fem kontrollpunkter

5Gorge är standard kontrollpunkts-versionen av Gorge.


Platser

Kontrollpunkt 3

Mittersta kontrollpunkten är belägen på en upphöjd plattform i mitten av ett kvadratiskt rum.

 • Ingångar: Varje lag har 3 ingångar in till huvudrummet: en huvuddörr som leder till respektive sida av plattformen som kontrollpunkten är på; en sidoingång till samma nivå; och en ramp som leder till den förhöjda ringen ovanför kontrollpunkten.
 • Grop: I mitten av rummet, finns det ett försjunket område. På vardera sida av kontrollpunkten finns det trappor som leder till en grop under själva kontrollpunkten. I gropen finns en stor förbands- och ammunitionslåda.
 • Övre ring: Båda lag har tillgång till den övre ringen, som löper längs alla fyra väggar av huvudrummet. I varje hörn, och på varje lags åtkomstpunkt, finns det små rum.
 • Skydd: Vid båda lagens huvudingångar, finns det stora metallplåtar på vardera sidor av bron till mitten. Dessa ger skydd från fiender som kommer in via huvudingången.
 • Lobby: Utanför huvudrummet finns en lobby, mycket likt den innan sista punkten av originella Gorge. Detta område ger tillgång till alla ingångar till huvudrummet för båda lagen.

Kontrollpunkter 2 & 4

Den andra kontrollpunkten är lokaliserad på en bro. Layouten av detta område är samma som den första kontrollpunkten i Gorge.

 • Ingångar från mittersta kontrollpunkten: Det finns 2 ingångar, på respektive sida av bron. Båda dessa leder till nedervåningen av lobbyn mellan de två punkterna.
 • Ingångar från sista kontrollpunkten: Det finns 3 ingångar till broområdet, där huvudingången leder till slutet av bron. Det finns även 2 sidovägar, en som är belägen något till sidan av bron och som leder till nedre området. Den andra leder till andra sidan av bron via ett upphöjt område runt den sista kontrollpunkten.
 • Dal: Undertill bron finns det ett dalområde. Den leder under bron, där det finns en mellan förbandslåda.
 • Sidobro: Längst bort i detta område, finns det en upphöjd gångväg som leder direkt till en av gångarna till mittersta kontrollpunkten. Längst bort i detta område, finns det en mellan förbands- och ammunitionslåda.

Kontrollpunkter 1 & 5

De sista kontrollpunkterna ligger på ett plant område, precis utanför det försvarande lagets återskapnings-dörrar. Detta område är likt den gårdsplan utanför BLU-återskapningsrum på Gorge.

 • Ingångar från andra kontrollpunkten: Det finns 3 ingångar till sista området via den andra kontrollpunkten. En ingång leder till det upphöjda rummet, som ansluter till den upphöjda bron längst bort från området av kontrollpunkten. Nästa ingång leder direkt från ett litet rum beläget längst bort från bron. Den har 2 ingångar sista området, vardera placerade på sidan av ett litet rum. Sista ingången är på motsatt sida av det upphöjda rummet och är en båge genom en låg vägg.
 • Försvarandes återskapningsrums-utgångar: Det finns tre utgångar i detta sista området, vilka är lokaliserade lite till sidan av punkten. Två av de som är belägna på samma sida av punkten är något längre ner än det plana område punkten är på; det är en ramp som sammanknyter dessa områden.
 • Byggnad: Precis brevid punkten finns det en lite byggnad, som hushåller hälsa och ammunition. Det finns även en ramp lutandes mot byggnaden som ger tillgång till taket, som ser över själva punkten.
 • Lådor: Bakom punkten, finns ett antal staplade lådor. Dessa framför en fördel i höjd över själva punkten, och den lägsta avsatsen kan nås av alla klasser. Det högre området kräver dock ett högre hopp.
 • Upphöjt däck: På motsatta sidan av de försvarandes återskapnings-rum finns ett upphöjt däck, som ansluter två rum, samt trappor som leder till det plana område punkten är på.

Strategi

Huvudartikel: Community 5Gorge strategy

Kontrollpunkts-timing

Kontrollpunkter Multiplier Sekunder
Kontrollpunkter 1 och 5 ×1
4 ,000
×2
2 ,667
×3
2 ,182
×4
1 ,920
Kontrollpunkter 2 och 4 ×1
12 ,000
×2
8 ,000
×3
6 ,545
×4
5 ,760
Kontrollpunkter 3 ×1
24 ,000
×2
16 ,000
×3
13 ,90.999999999999
×4
11 ,520


Uppdateringshistorik

December 3, 2010 Patch (Beta)
 • cp_5gorge lades till i mapcycle.txt.
 • Fixade förstörda omgivningskartor.

December 8, 2010 Patch (Beta)

 • Ändringar till mitt-arenan:
  • Höjde punkten och sammankopplade den till omgivande utrymme via två broar.
  • Lade till skydd på vardera sida av huvudingångarna.
  • Sammanknöt övre ring helt och hållet.
  • Fixade saknade klipp på BLUs övre observationsrum.
  • Minskade antalet hälsa och ammunition i gropen.
  • Klippade taket så att kupolkanten inte hindrar spelare.
 • Förminskade försvararnas återskapnings-tid när de är på en sista punkt.

Januari 19, 2011 Patch

 • 5Gorge lades till i spelet.

Januari 24, 2011 Patch

 • Lade till saknade svart tavla/serverbläddrar-material för 5Gorge.

Oktober 13, 2011 Patch

 • Added team-specific func_nobuild brushes in elevated forward spawn areas.

Kuriosa

 • Denna karta var tidigare en del av Team Fortress 2 Beta innan det sattes i huvudspelet.
 • En Valve-anställd har uppgett att idén för 5Gorge existerade i månader innan Gorge släpptes.[1]

Referenser

 1. Email from Valve employee, retrieved December 4, 2010.