5Gorge

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
5Gorge
5gorge1.png
Podstawowe informacje
Rodzaj mapy Punkty kontrolne
Nazwa pliku: cp_5gorge
Autor(zy): Valve
Informacje o mapie
Środowisko: Góry
Sceneria: Słoneczny dzień
Pyrowizja: Tak
Znajdźki na mapie
Healthico.png Apteczki: Smallhealth.png ×4  •  Mediumhealth.png ×18  •  Largehealth.png ×1
Ammoico.png Skrzynki z amunicją: Mediumammo.png ×14   •   Largeammo.png ×9
Zdjęcia mapy
Menu photos cp 5gorge.png
Widok mapy
5Gorge overview.png
To nie możliwe!
Gruby o pięciu punktach kontrolnych na 5Gorge
Gorge posiada wiele wariantów, w tym Atak/obrona, Mannpower, i Halloween.

5Gorge jest modyfikacją mapy Gorge, przystosowaną do trybu Standardowe punkty kontrolne. By wygrać na niej, drużyna musi wejść w posiadanie wszystkich pięciu punktów kontrolnych. Obie drużyny zaczynają z dwoma przejętymi punktami, podczas gdy środkowy pozostaje neutralny aż do przejęcia przez jedną z nich.

Lokacje

Środkowy Punkt Kontrolny

Środkowy punkt kontrolny znajduje się w centrum hali na wiszącej platformie.

 • Wejścia: Drużyny mogą wejść do hali trzema wejściami: głównymi drzwiami na wprost od punktu, bocznym przejściem na tej samej wysokości, lub przejściem prowadzącym na balkon umieszczony wokół hali nad punktem.
 • Dołek: W centrum hali znajduje się zagłębienie. Z obu stron punktu kontrolnego umieszczone są schody prowadzące na sam punkt. W dołku można znaleźć dużą apteczkę i paczkę z amunicją.
 • Balkon: Obie drużyny mają dostęp do balkonu, który jest umieszczony wokół hali. W każdym rogu balkonu znajduje się mały pokoik.
 • Osłona: Przy głównym wejściu do hali, drużyny mogą skorzystać z dużych metalowych osłon po obu stronach mostu na środek.
 • Przedpokój: Na zewnątrz hali znajduje się przedpokój, podobny do tego z ostatniego punktu na oryginalnym Gorge. Ten obszar zawiera wszystkie trzy wejścia do hali.

Drugi Punkt Kontrolny

Drugi punkt kontrolny znajduje się na moście. Wygląda on podobnie do pierwszego punktu kontrolnego na Gorge.

 • Przejście na środek: Istnieją dwa przejścia na środkowy punkt, każdy z jednej strony mostu. Oba prowadzą do przedpokoju hali.
 • Przejście z ostatniego punktu: Na ostatni punkt kontrolny są trzy przejścia. Główne przejście jest naprzeciwko mostu, ale są też dwa boczne przejścia, z których jedno jest położone z boku mostu i prowadzi do doliny pod mostem. Drugie jest położone z drugiej strony mostu poprzez uniesiony teren wokół ostatniego punktu.
 • Dolina: Pod mostem znajduje się dolina. Prowadzi ona pod most, gdzie jest średnia apteczka.
 • Boczny most: Daleko z boku tego obszaru istnieje jeszcze jedno przejście na wniesieniu prowadzące do jednego z przejść na środkowy punkt.

Ostatni Punkt Kontrolny

Ostatni punkt kontrolny położony jest, w przeciwieństwie do drugiego i trzeciego, na płaskim terenie, dokładnie na zewnątrz pokoju odrodzeń broniącej drużyny.

 • Wejścia z drugiego punktu: Istnieją trzy wejścia na finałowy obszar z drugiego punktu kontrolnego. Jedno przejście prowadzi na balkon, który połączony jest z bocznym mostem drugiego punktu. Następne przejście prowadzi do małego pokoju przy końcu mostu. Znajdują się w nim dwa wejścia na finałowy punkt, na dwóch stronach pokoju. Ostatnie przejście jest na przeciwnym końcu balkonu.
 • Wyjścia drużyny broniącej: Z pokoju odrodzeń na 5Gorge są trzy wyjścia do ostatniego punktu, wszystkie położone bokiem do punktu.
 • Domek: Obok punktu znajduje się mały domek, w którym można znaleźć amunicję i apteczkę. Jest na nim rampa, po której można wejść na jego dach.
 • Skrzynie: Za punktem położonych jest kilka skrzyń. Dzięki nim można osiągnąć przewagę wysokościową nad przeciwnikiem.
 • Balkon: Na przeciwko skrzyń umieszczony jest balkon, który prowadzi do dwóch pokojów.

Strategia

Osobny artykuł: Strategia społeczności dla mapy 5Gorge

Czasy przejmowania Punktów Kontrolnych

Punkty kontrolne Mnożnik Sek.
Punkty kontrolne 1 i 5 ×1
4 ,000
×2
2 ,667
×3
2 ,182
×4
1 ,920
Punkty kontrolne 2 i 4 ×1
12 ,000
×2
8 ,000
×3
6 ,545
×4
5 ,760
Punkty kontrolne 3 ×1
24 ,000
×2
16 ,000
×3
13 ,90.999999999999
×4
11 ,520


Historia Aktualizacji

Aktualizacja z 3 grudnia 2010 (beta)
 • Dodano cp_5gorge do mapcycle.txt
 • Naprawiono zepsute środowiska map.

Aktualizacja z 8 grudnia 2010 (beta)

 • Zmiany w środkowej strefie:
  • Podniesiono strefę przejęcia oraz połączoną ją z sąsiadującą przestrzenią za pomocą dwóch mostów.
  • Dodano osłonę po kadej stronie przy głównych drzwiach wejściowych.
  • Całkowicie połączono ze sobą górną kładkę.
  • Poprawiono detekcję kolizji w górnym pokoju obserwacyjnym BLU.
  • Zmniejszono liczbę paczek ze zdowiem i amunicją w dołku.
  • Nałożono detekcję kolizji na sufit, aby gracze nie blokowali się o krawędź kopuły.
 • Skrócono czas odradzania obrońców podczas obrony Ostatniego Punktu Kontrolnego.

Aktualizacja z 19 stycznia 2011

 • Dodano 5Gorge do gry.

Aktualizacja z 24 stycznia 2011

 • Dodano brakujące materiały przeglądarki serwerów powiązane z 5Gorge.

Aktualizacja z 13 października 2011

 • Dodano, zależnie od drużyny, strefy z zablokowaną możliwością budowania ( func_nobuild ) w podniesionych rejonach drugiego spawnu.


Aktualizacja z 28 marca 2018 #1

Ciekawostki

 • Mapa była pierwotnie częścią Bety Team Fortress 2 przed dodaniem jej (mapy) do pełnej wersji gry.