2Fort

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Tento článek je o mapě 2Fort. Pro článek oměstu zhlédněte: Teufort (město). Pro rozcestník zhlédněte Teufort (rozcestník).
2Fort
Ctf 2fort bridge ss.png
Základní informace
Typ mapy Capture the Flag
Název souboru: ctf_2fort
Tvůrce: Valve
Informace
Prostředí: Zemědělské
Zasazení: Slunečný den
Hluboká voda: Yes
Pyrovision: Yes
Předměty na mapě
Healthico.png Lékárny: Smallhealth.png ×2  •  Mediumhealth.png ×4
Ammoico.png Náboje: Smallammo.png ×2   •   Mediumammo.png ×4
Map Photos
Menu photos ctf 2fort.png
Map Overview
2Fort overview.png
Dis map ain't big enough for da two of us!
Scout komentující sousedící základny
2Fort má několik variant, například Invaze.

2Fort je Capture the Flag mapa a předělávka mapy ze hry Team Fortress Classic, která nesla to samé jméno. Obě tyto mapy jsou založeny na mapě 2fort5 ze hry Team Fortress. 2Fort je první oficiálně vydanou CTF mapou ve hře Team Fortress 2 a zároveň jednou ze šesti původních map, které jsou ve hře už od jejího vydání.

Dvě podobné základny stojí naproti sobě a odděluje je kontaminovaná stoka s hlubokou vodou. Přes stoku vede ostřešený most a jeho koncích před základnami leží malé prostranství, které slouží jako výborná pozice pro útok na nepřátele překračující most, obzvláště pak pro Snipery.

K výhře je potřeba opakovaně zabrat nepřátelskou inteligenci tím, že je vyzvednuta z hloubi jejich základny a bezpečně doručena až do své vlastní základny, konkrétně do té samé oblasti, ze které byla ukradena. Tým vyhrává, pokud učiní dostatečný počet zabrání (3 zabrání na Valve serverech) dříve, než to stihne opačný tým.

Do obou základen vedou tři vchody, nicméně ne ke všem mají přístup všechny třídy. Hlavními vchody jsou dva otvory do přízemí budov. Do každého z těchto otvorů vede krátká rampa a oba tyto vchody se spojují v jednu chodbu, nad níž se nachází otevřená mříž, ze které mohou obránci s výhodou útočit na útočníky. Vedlejší vchod vede skrze kanalizaci v podzemí obou základen.

Vchod mezi kanalizací a základnou obsahuje schodiště a vodní plochu, což zároveň působí jako významný strategický bod. Třetívchod se nachází na cimbuří obou základen, na které se ze strany útočníka lze dostat pouze pomocí speciálních skákacích manévrů za Scouta, Soldiera, Pyra, Demomana a Engineera. Zároveň se na daná místa může dostat Medic s Quick-Fixem, který léčí Soldiera nebo Demomana.

Ze všech základních CTF map jsou základny 2Fortu nejsnadnější k ubránění díky dlouhým úzkým průchodům, které vedou k a z místnosti s inteligencí. Každé zabrání vyžaduje značnou koordinaci týmu, a to platí obzvlášť ve větším počtu hráčů.

Úvodní video

Lokace

Vnější lokace

 • Bridge: Most spojující obě základny. Tento most je ostřešen, takže na jeho střechu mohou vyskočit Scouti s dvojitým skokem, Pyrové s Thermal Thrusterem, Demomani pomocí sticky jumpu a Soldieři pomocí rocket-jumpu, což jim dovoluje přeběhnout střechu mostu a přeskočit na cimbuří nepřátelského týmu. Střecha také poskytuje ochranu hráčům překračujicím most, což znamená, že většina boje na této mapě je zamýšlena v prostředí základen. Scouti nemají problém se dostat na střechu mostu, ale často se stane, že při pokusu vyskočit na nepřátelské cimbuří špatně načasují druhý skok a skončí na prostranství před základnou. Okraj střechy mostu obsahuje chybu, která způsobí, že pokud Scout skáče ze samotného okraje střechy, tak si hra myslí, že "padá" namísto skoku, takže mu už zbývá pouze jeden skok namísto dvou. Pokud skočí o něco dřív, použije ke skoku Force-A-Nature nebo používá Atomizer, nebude s tímto mít žádný problém. Scouti, Pyrové, Demomani a Soldieři jsou na střeše zranitelní vůči nepřátelským Sniperům, kteří mohou střelbou omezit nebo zkrátit jejich skoky a tím pádem jsou významnou překážkou pro útočící tým.
 • Entrance: Po překročení mostu hráč narazí na dva přízemní vchody do základny. Tyto vchody jsou v budově krátce prodlouženy. Z tohoto bodu má průchod následně tvar T. Pokud hráč na konci chodby zahne doleva, dostane se ke schodišti směřujícímu do kanalizace, ale také k chodbě, která ho zavede ke spawnu na cimbuří a Courtyard (ve stropě jsou vsazena padací dvířka, kterými se mohou hráči ze spawnu dostat do této chodby).
 • Entrance side room: Pokud hráč v chodbě zahne doprava, octne se ve středně velké místnosti s průchodem na její opačné straně, který vede na nádvoří. V této místnosti se velmi často pohybují hráči obou týmů, jelikož je to přímá spojovací cesta mezi nádvořím a hlavním vchodem. Engineeři zde mohou postavit malé hnízdo, které na nějakou dobu zabrání nepřátelskému týmu, aby se skrze toto místo dostali. Navíc vzhledem k velikosti této místnosti se zde často nacházejí Spyové. Většina 2Fortu je příliš úzká na to, aby se v ní mohl ukrýt neviditelný Spy, ale tato místnost je výjimkou, která jim umožňuje nenápadně projít a vyhnout se opačnému týmu.
 • Battlements: Cimbuří nacházející se na přední straně v patře obou základen, které má ve středu "bunkrovou" část. Tato část obsahuje velká okna beze skel a má vlastní střechu. Tato okna poskytují téměř neomezený rozhled na centrální část mapy. Tomuto cimbuří se velmi často říká "balcony," "Sniper ledge" nebo "Sniper deck" kvůli tomu, že jeho hlavním účelem je výhodná pozice pro Snipery. Římsa poskytuje Sniperům výborný rozhled na centrální část 2Fortu s výjimkou mostu a vodní stoky pod ním. Strana RED má římsu umístěnou dost vysoko na to, aby pád z ní způsobil poškození pádem, zatímco strana BLU není dost vysoko, aby způsobila poškození pádem.


Lokace v základnách

 • Sewers: Tunely pod oběma základnami, které vedou z vody pod mostem k "Entrance", se běžně nazývají "Sewers". Mají několik ostrých zatáček, které vytváří nespočet slepých míst, ve ktrých se může nacházet nepřítel. Tyto tunely jsou většinou využity k nenápadnému vstupu do nepřátelské základny bez upoutání pozornosti nepřátelských Sniperů. Prostory kanalizace jsou velmi úzké, takže je v této oblasti pro Spye obtížné se vyhnout nepřátelům.
 • Sewer room: V obou kanalizacích se nachází rohová místnost umístěna tak, že nikdy není možné z tunelů vidět celý prostor této místnosti. V prostoru této místnosti, kde se nachází voda má tunel 90-stupňový ohyb a na straně záklany je tunel velmi dlouhý bez jakýchkoliv přerušení, ohbí nebo blokací. Tato dlouhá část tunelu poskytuje dobrý rozhled mezi místností a východem z kanalizace. V těchto místnostech často staví hnízda Engineeři, kteří staví Teleporty, aby svému týmu poskytli snadný přístup do nepřátelské základny, a Sentry Gun aby zabránili nepřátelskému týmu ve využití toho samého místa.
 • Courtyard: Nádvoří, které je hlavním spojovacím bodem mezi přízemím a prvním patrem v obou základnách. Jedná se o uzavřený prostor bez střechy v obou základnách vedle hlavního spawnu, který se nachází po pravé straně hráče při východu ze spawnu. Ze tří stran je obtočeno vysoko umístěnou římsou, na které se nachází vchod vedoucí ke hlavnímu spawnu, schodiště vedoucí dolů k místnosti s inteligencí. Také se zde nachází přízemní vchody do chodeb vedoucích ze středu mapy. Dvě schodiště umožňují přístup z přízemí do prvního patra. Engineeři toto místo často využívají jako hlavní obrannou pozici, jelikož jde o jediný přístup k místnosti s inteligencí pro většinu tříd. Postavením Sentry Gun může Engineer úspěšně bránit útočníkům v přístupu k inteligenci, obzvláště pokud je umístěna tak, aby kryla i vchod z cimbuří.
 • Grate: Malá místnost s mřížovanou podlahou nad chodbami vchodů do obou základen. Je přímo spojena s prvním patrem, takže je hráči často využívána k rychlému přístupu k obraně vchodu do základny. Demomani, Soldieři, Engineeři, Scouti a Pyrové zde mohou proskočit do druhého patra, což slouží jako alternativní přístupový bod do prvního patra základny. Třídy jako Engineer a Demoman mohou krýt oblast nad touto mříží a zabránit tak přístupu nepřátel skrze hlavní vchod. Skrze mříž lze udělit explozivní poškození.
 • Upstairs: Velká místnost v patře napřímo spojena s hlavním spawnem. Z této místnosti vede východ na cimbuří, "Grate", "Spiral" a "Courtyard". Touto ístností velmi často prochází hráči, protože jde o hlavní uzel základny, který spojuje takřka všechny důležité oblasti základny. Často tudy procházejí Scouti, kteří vyskočili na cimbuří, jelikož tato místnost umožňuje rychlá přístup k inteligenci skrze spirálovitou rampup. Této místnosti se často říká "hay room", "hayloft" (kvůli velkým hromadám sena) nebo jednoduše "upstairs lobby".


Hlavní přístupové lokace v základnách

 • Spiral: Spirálovitá rampa vedoucí z Basement nahoru do základny je jedním ze dvou přístupových bodů do místnosti s inteligencí. Stejně jako Sewers je Spiral úzká chodba s pravoúhlými zatáčkami. Toto často způsobuje boj na blízkou vzdálenost a vzhledem k tomu, že je chodba tak úzká, tak lze pomocí Dispenseru, Sentry Gun nebo Heavyho zablokovat nepřátalům přístup touto cestou. Na vrchu je Spiral spojena s místností v patře pomocí malé místnosti, ve které se nachází malá lékárnička a box s municí. V rozích této místnosti se mohou ukrýt Spyové. Z velké místnosti v patře je přímý výhled na vrchní část Spiral, což umožňuje Sniperům zneškodnit nepřátele, kteří prchají s inteligencí.
 • Stairs: Tato část obsahuje dlouhé schodiště vedoucí z nádvoří do podzemí základny. Jedná se o druhý přístupový bod k místnosti s inteligencí. Často se této části říká "back stairs", "long stairs", "straight stairs" nebo jednoduše "straight". Také je nazývána "L-Shaft", protože v předchozích verzích 2Fortu obsahovala ještě i výtah.
 • Basement: Toto je podzemní část mezi Spiral a Stairs. Vede k místnosti s inteligencí a na konci u Stairs se nachází třetí resupply místnost, ve které se však po smrti nikdy nemohou spawnout hráči. Nachází se zde střední lékárnička a box s municí, které byly přidány v Patch z 29. dubna 2008. Přidání těchto předmětů ztížilo obranu inteligence z prostředí její místnosti a zlehčilo útok na inteligenci.
BLU Intel room
 • Intelligence room: Místnost s inteligencí, která má dva vchody z podzemí. Jedná se o hlavní obranný bod 2Fortu a často ji brání větší počet hráčů, obzvláště Engineerů. Intelligence leží na stole v opačném rohu obou vchodů. Rozložení této místnosti je uzpůsobeno tak, aby bylo pro obránce snadné vytvořit obranné hnízdo, které se jen velmi těžko zničí bez ÜberCharge.


Strategie

Původní článek: Community 2Fort strategy

Související achievementy

Achieved.png General

Powerhouse Offense
Powerhouse Offense
Vyhraj 2Fort bez ztráty jediného kufříku.


World Traveler
World Traveler
Zahraj si kompletní hru na mapách 2Fort, Dustbowl, Granary, Gravel Pit, Hydro a Well (CP).


Minulé změny

Patch z 14. února 2008
 • Přidán nový časovač HUD, který ukazuje hodnotu mp_timelimit. Toto je užitečné, pokud se hraje 2Fort na čas, kde je nastaven časový limit pro server, ale ne pro podmínky výhry.

Patch z 29. dubna 2008 (Gold Rush Update)

 • Přidána střední lékárnička a box s municí do chodeb podzemí.
 • Přidána malá lékárnička a box s municí na vrchol Spiral.
 • Opraven problém s interakcí mezi předměty na cimbuří BLU.
 • Opraven problém, kdy číslo "2" před základnou nebylo začleněno do povrchu textury.

Patch z 23. února 2010

 • Opraven problém, kdy hráči z BLU mohli zablokovat dveře BLU spawnu a uvěznit tak své spoluhráče.
 • Sniper wall BLU týmu byla posunuta dolů, aby se shodovala s RED verzí.

Patch z 18. července 2011

 • [Nezmíněno] Na tuto mapu byla přidána "Grocket".

Patch z 15. prosince 2011 (Australian Christmas 2011)

 • [Nezmíněno] Grocket byla odstraněna z této mapy.

Patch z 28. června 2012

 • Opraven problém, kdy bylo možné s Pyrovizí vidět skrze Sniper ploty.

Patch z 10. srpna 2012

Patch z 10. července 2013

 • Opraven problém, kdy bylo možné stavět budovy ve dveřích spawnu.
 • Opraveny problémy s interakcí mezi předměty.
 • Opravena výška dveří směřující ke spirálovité rampě v základně BLU, aby hráči mohli přelézt přes položený Dispenser.
 • Upraveny srážky mezi předměty.
 • Zlepšena interakce mezi předměty u kola vagónu a dalších předmětů.

Patch z 7. února 2014

 • Opraven problém s vykreslováním sila ve skyboxu u základny BLU.

Patch z 5. března 2014

 • Opraveny srážky u vlakových kol vně základny BLU.
 • Opraveny interakce mezi předměty na římsách.
 • Opraveny srážky u potrubí v místnosti s inteligencí.
 • Opraveno zarovnání textur mapy.
 • Opraven problém s interakcí mezi předměty ve středu mapy, kdy BLU tým mohl stát ve vzduchu.

Patch z 24. dubna 2014

 • Opraven problém, kdy hráči mohli stát na potrubí v místnosti s inteligencí.
 • Opraven problém, kdy hráči mohli stát ve vzduchu nad cimbuřím RED.[1]
 • Opraven problém, kdy pod schody v BLU záhladně chyběla část textury a hráči mohli vidět nepřátele nad sebou.
 • Opraveny srážky mezi předměty v nádvoří RED.

Patch z 10. září 2015

Patch z 25. listopadu 2015

 • [Nezmíněno] Ze všech map byly odstraněny létající talíře a plakáty.

Patch z 11. května 2016

 • Mapa ctf_2fort byla aktualizována, aby se vyřešil problém s cubemaps.

Časný vývoj

 • Dřívější verze 2Fortu se více podobaly 2Fortu ze hry Team Fortress Classic.
  • Nad mostem původně nebyla střecha.
  • Schody vedoucí do kanalizace byly původně spirálovité, jak lze vidět v Traileru 2.
  • V Traileru 2 lze také vidět, že dveře do hlavního spawnu byly původně dvoje.
  • V některých dřívějších souborech médií lze vidět, že voda v oblasti kanalizace byla mnohem vyšší.

Chyby

 • Hráči mohou skočit do a z oken na cimbuří, pokud hrají 2Fort na konzoli Xbox 360 nebo PlayStation 3.
 • Dveře resuply oblasti mohou zůstat otevřené i když jimi zrovna neprochází žádný hráč.
 • Hráči mohou nepřátelským dveřím spawnu zabránit v uzavření, pokud si do nich stoupnou než se stihnou zavřít úplně.

Drobnosti

Mapa 2Fort

 • V březnovém vydání GameInformer' z roku 2010 obsadil 2Fort 6. místo v jejich seznamu 10 Nejlepších FPS Multiplayer Map, kdy mapa Dust ze hry Counter-Strike obsadila 1. místo (vydání 203, strana 31).
 • ripten.com nazval 2Fort 8. nejlepší FPS multiplayerovou mapou, kdy Dust ze hry Counter-Strike opět obsadil 1. místo[2]
 • Beta verzi 2Fortu lze vidět ve prvním a druhém Team Fortress 2 traileru.
 • 2Fort se objevil ve hře Duke Nukem Forever v DLC Hail to the Icons Parody Pack a byl tam pojmenován "2Forts1Bridge".
 • Video Meet the Spy se odehrává v upravené verzi 2Fortu, která přidává Alarm-O-Tron 5000 (který lze vidět na mapě Double Cross) a dveře do místnosti s inteligencí.
 • 2Fort se objevil ve hře Worms: Reloaded jeko jedna z pevností.

Zařízení 2Fort

 • Podle komiksu Catch-Up bylo zařízení 2Fort postaveno mezi lety 1850 a 1890.[3]

Město Teufort

Zhlédněte hlavní článek: Teufort (město)

Galerie

Zhlédněte také

Reference

 1. Ve skutečnosti šlo o cimbuří BLU.
 2. Top 10 First Person Shooter Multiplayer Maps of All Time (Anglicky), ripten, archivováno.
 3. komiks Catch-Up (Anglicky)